Mzdy pro pokročilé uživatele

Cena: 1 487,60 Kč bez DPH Původní cena:

   Personalistika

 • nejčastější chyby při zadávání osobních karet
 • elektronická komunikace - hlášení změn na ČSSZ a ZP
 • výběry zaměstnanců
 • generátor sestav

   

    Mzdy

 • různé varianty zpracování mzdy
 • komplikované nepřítomnosti ? krácení nároku na dovolenou
 • vedlejší a souběžný pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo PP
 • smlouva o výkonu funkce
 • korekce daní
 • maximální vyměřovací základ
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • rozúčtování mezd na zakázky
 • účtování mezd
 • evidenční listy důchodového zabezpečení
 • roční zúčtování daní
 • roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnavatele
 • příkazy k úhradě

Skladem