Personalistika a mzdová evidence

Cena: 2 396,69 Kč bez DPH Původní cena:

Personalistika

 

 • základní ovládání
 • konfigurace modulu a číselníky
 • zavedení osobních karet
 • přihlášky a odhlášky na ZP a ČSSZ
 • slevy na dani
 • připojené databáze
 • sestavy

 

 

 

Mzdy

 

 • konfigurace modulu a číselníky
 • evidence nepřítomností, svátků a přesčasů
 • mzdový záznam - výpočet mzdy
 • tiskové výstupy – formuláře na ČSSZ a ZP
 • výplatní listy, potvrz. o zaměst., potvrz. o zdanitelných příjmech
 • sestavy
 •  měsíční uzávěrka
 • vazby na ostatní moduly

 • potvrzení pro dávky SSP, mzdový list 

Skladem