Tvorba formulářů_iNUVIO

Cena: 2 892,56 Kč bez DPH Původní cena:
 • Obecný úvod
 • Co je to ReportBuilder (technologie)
 • Výrobce, manuály, testovací verze ke stažení ...
 • Definované formuláře obecně
 • Seznam formulářů obecný, seznam tisků v agendě (F8 v browse)
 • hlavička formuláře - filtry, název pro email, Aktivní, Distribuční, Systémový, systémové číslo
 • Seznam tabulek (datové zdroje, analogie Nastav) - použití pro třídění a grupování v tisku
 • Vlastní zdroje - vytváření, parametry vlastních zdrojů
 • Editace - jak se dostat do formuláře (Alt+B, definice, Ctrl+Definice)
 • Vlastní editor ReportBuilder
 • Design/Preview/Calc
 • Ovládací panely
 • SEKCE Designu
 • Title, Header, Groupheader, Detail, Groupfooter, Summary, Footer, Pagestyle
 • Smysl, funkčnost a posloupnost tisku sekcí
 • Sloupcový tisk
 • CrossTab
 • OBJEKTY Designu
 • Systémové proměnné
 • Grafické objekty, regiony, obrázky
 • Textové objekty bez vazby na data
 • Objekty s vazbou na data
 • Grupování
 • Subreporty

DATA

 • Práce s datovými zdroji v editoru

CALC  

 • Jazyk RAP
 • Proměnné (globální, lokální)
 • Objekty a jejich vlastnosti
 • Události a jejich editování

Skladem