Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2021

Cena: 2 809,92 Kč bez DPH Původní cena:
 • Postup při zaúčtování účetních případů souvisejících s pandemii COVID-19,
  tj. dotace na nájemné, Antivirus atd., kompenzační bonus a jiné
 • Inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů, postup z hlediska daně z příjmů
  a DPH
 • Účetní případy související se zásobami 
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby
 • Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy – kdy a v jaké výši se tvoří 
 • Opravné položky zákonné a ostatní (účetní) – rekapitulace pravidel pro tvorbu
  a rozpouštění – časté chyby
 • Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování
 • Splatná a odložená daň z příjmů
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky
 • Kontrolní vazby v účetní závěrce – navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky
 • Zveřejňování účetní závěrky – změny pro rok 2021
 • Novela zákona o obchodních korporací 2021 – pravidla pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů
 • Upozornění na případné novinky v právních předpsech pro účetnictví
 • Diskuze

Skladem