Účetnictví

Cena: 2 396,69 Kč bez DPH Původní cena:
 • základní ovládání modulu
 • nastavení konfigurace modulu
 • číselníky – účtový rozvrh, předkontace, kódy DPH
 • struktura programu – oddělená evidence DPH a účtování
 • zadávání a účtování faktury

 

 • zadávání a účtování pokladních dokladů
 • úhrada faktury (bankovní výpis, pokladní doklad)
 • navedení saldokonta, zadání počátečních stavů
 • zpracování přiznání k DPH
 • saldokontní sestavy, účetní sestavy
 • výkaznictví 

Skladem