Záznam - Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Cena: 743,80 Kč bez DPH Původní cena:
  •  Zpracování ELDP na konci a v průběhu roku
  •  Opravy (korekce) řádného ELDP
  •  Vytvoření opravného ELDP

 

  •  Kontrola ELDP
  •  Uzavření ELDP
  •  Tisk a elektronické odesílání ELDP přes VREP/datovou schránku

 

Skladem