Záznam - Exekuce_iNUVIO - základy + novinky

Cena: 785,12 Kč bez DPH Původní cena:
  • Obecné informace o srážkách výkonu rozhodnutí
  • Nastavení mzdových konstant a mzdových složek pro srážky exekucí v programu Helios Orange
  • Nastavení mzdových údajů pro výpočet srážek v programu Helios Orange
  • Výpočet mzdy a provedení srážek, kontrola správnosti výpočtu v programu Helios Orange s příklady
  • Nastavení a generování platebních příkazů, deponované platby v programu Helios Orange
  • Další vazby (např. exekuce pro přílohu k nemocenským dávkám)

Skladem