Záznam- Kontroly DPH

Cena: Cena: na dotaz bez DPH Původní cena:
  • Kontroly účtování prvotních dokladů

          - faktury vydané

          - faktury přijaté

          - pokladny

  • Účtový rozvrh

          - kontrola nastavení účtů DPH x daňové klíče

         

  • Nastavení  pro DPH

          - nastavení kurzů pro DPH v Konfiguraci a na DUD

          - nastavení hodnoty tolerance rozdílu daň. a úč.evidence

          - definice výkazů

  • Kontroly v účetním deníku

          - fáze Pořízeno

          - nastavení sestavy pro účetní a daňovou evidenci

          - kontroly DPH

          - rozdíl účetní a daňové evidence

  • Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení

          - aktualizace daňových dokladů dle kurzů

          - kontroly DPH

          - rozdíly účetní a daňové evidence

  • Daňové doklady

          - seskupování daňových dokladů dle pár. znaku a popisu

          - kontrola odchylek

          - tvorba kontrolních sestav

          - doklady mimo výkaz DPH

  • Uzavření Přiznání DPH a Kontrolního hlášení

          - vyplnění data uzavření a uzavření DPH

          - zaúčtování DPH včetně nastavení kontace 

 

 

Skladem