Záznam - Skartační řízení ve spisové službě HELIOS eObec

Cena: 743,80 Kč bez DPH Původní cena:
  • Přehled o legislativě vztahující se k elektronickému skartačnímu řízení
  •  Seznámíte se s pojmy vyřízení dokumentu, vyřízení spisu
  •  Seznámíte se s novými pojmy příruční spisovna, kontejner/úložná jednotka, centrální spisovna
  •  Seznámíte se s životním cyklem dokumentu/spisu, jeho průchodem příruční spisovnou až do centrální spisovny a provedení skartačního řízení

 

  •  Budete vědět, jaké úkony s vyřízeným dokumentem/spisem ovlivňují/resetují skartační dobu a které jsou bez vlivu na průběh skartační doby
  •  Dozvíte se o tom, jakým způsobem můžete Váš testovací SIP balíček ověřit přímo oproti archivu.
  •  Seznámíte se s možnostmi jako je zapůjčení dokumentu/spisu z centrální spisovny s možností hlídání si zápůjček a využití zápůjčních lístků.
  •  Seznámení s potřebným nastavením pro elektronické skartační řízení.

Skladem