Záznam - Správa pohledávek

Cena: 454,55 Kč bez DPH Původní cena:
  • Odběratelé – prověřování obchodních partnerů
  • Saldokonta, Stav saldokonta k datu
  • Pohledávky po splatnosti – 30,60,90

 

  • Odsouhlasení pohledávek
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Upomínky
  • Penalizační faktury

Skladem