Záznam - Uzávěrkové operace pro účetní

Cena: 454,55 Kč bez DPH Původní cena:
  • Uzávěrkové operace na konci roku
  • Nastavení definice Rozvahy a Výkaz zisků a ztrát, výpočet a kontrola
  • Přiznání k dani z příjmu
  • Možnosti podání výkazů Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát a Přiznání k dani z příjmu ve formátu xml

Skladem