Záznam - WEBINÁŘ GDPR

Cena: 619,83 Kč bez DPH Původní cena:
  • Co je GDPR, definice osobních údajů, - zásady zpracování osobních údajů
  • Jaké povinnosti ukládá GDPR institucím a firmám
  • Vysvětlení veškeré funkčnosti GDPR v HELIOS Red, např. :

           evidence souhlasů, provázanost v rámci programu na evidované souhlasy

          možnosti výmazů, výpisů osobních údajů

          -  hromadné doplňování souhlasů k partnerům 

          -  import souhlasů z e-shopu

          -   seznam osobních údajů vedených v personální a mzdové evidenci

  • Rozdělení podle důvodu evidence  (zákonný / souhlas / není osobní údaj)   
  • Možnost uživatelské změny, u zákonných možnost nastavení roků archivace (po ukončení PP)
  • Provázání na obecný seznam subjektů osobních údajů - subjekty

Skladem