Záznam - základy práce ve spisové službě HELIOS eObec

Cena: 1 000,00 Kč bez DPH Původní cena:
  • Přehled o legislativě vztahující se k výkonu elektronické spisové služby
  • Seznámení s postupem nastavení nového počítače pro využívání spisové služby HELIOS eObec, možnosti nastavení zobrazených/tisknutých přehledů, možnosti osobního nastavení, práce s adresářem
  • Seznámení s činností Podatelny a znalost úkonů, které provádí pracovníci podatelny ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy hlavně příjem a zaevidování došlé pošty a jejich předání na spisové uzly, nebo konkrétní vyřizující pracovníky

 

 

 

  • Seznámení s činností vedoucích jednotlivých spisových uzlů a znalost úkonů, které provádí vedoucí pracovníci spisových uzlů ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy rozdělení pošty na vyřizující pracovníky
  • Seznámení s činností vyřizujících pracovníků a znalost úkonů, které provádí vyřizující pracovníci ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy hlavně příjem (popř. odmítnutí) přidělených dokumentů, její vyřízení, vytvoření odpovědi, vytvoření dokumentu z vlastního podnětu a předání dokumentů na výpravnu
  • Seznámení s činností výpravny a znalost úkonů, které provádí pracovníci výpravny ve spisové službě HELIOS eObec. Tedy hlavně vypravení dokumentů

 

Skladem