REVA – MES

Rozšíření standardních výrobních modulů o sběr dat o chodu a parametrech strojů i evidenci aktivit.

MES je dynamický informační systém, který řídí efektivnost výrobních operací a procesů v reálném čase. Plnou integrací nezávislého sběru dat o chodu a parametrech strojů systému REVA s informačními systémy HELIOS (HELIOS Orange a HELIOS Green) vzniká komplexní MES systém, jako modulární součást standardního informačního systému výrobní společnosti. To vše bez masivních přenosů dat mezi systémy a vše v jednotném uživatelském prostředí! Toto unikátní spojení využívá aktuální a přesná data z výrobních zařízení, a propojuje všechny mechanismy a nástroje pro řízení a plánování veškerých dalších souvisejících událostí a procesů, které ve výrobní společnosti nastávají. Komplexní integrace celého řešení jako součást ERP systému poskytuje bezkonkurenční výhody pro řízení nejen vlastních výrobních a logistických procesů, ale řeší a vyhodnocuje i ekonomické dopady všech monitorovaných událostí a činností a stává se tak plně integrální součástí řízení a plánování všech firemních procesů.

 

 

Klíčové funkce

 • Pokročilé plánování výroby
 • Plánovací tabuli pro dílenské a operativní řízení v interaktivním grafickém prostředí
 • Řízení výroby včetně navazujících logistických transakcí  
 • Online evidence aktivit na pracovišti s využitím přímého sběru dat ze strojů a dotykových terminálů
  • Výběr operací z „fronty práce“ pro jejich zahájení (dle výsledků plánu výroby HELIOS), nebo s využitím čárového kódu
  • Ukončení operace s odvedením množství, šarží a automatickým výpočtem časů
  • Evidence použitého nářadí
  • Specifikace automaticky registrovaných prostojů dle typů
  • Evidence vstupních a výstupních šarží, výrobních čísel komponent (traceabilita)
  • Evidence činnosti pracovníků i v rámci skupinové (týmové) práce, nebo vícestrojové obsluhy s možnou vazbou na docházkový systém
 • Sběr technologických dat ze strojů
 • Vizualizace technických dat (výkresů, návodek, …) k výrobku a dalších informací pro zaměstnance
 • Vizualizace aktuálního stavu pracovišť na terminálech, informačních panelech a mobilních zařízeních
 • Výkonnostní hodnocení strojů a pracovníků (OEE)

Toto řešení přinášíme ve spolupráci s partnerem ASV Náchod, a.s.
http://www.asv.cz/

Mohlo by vás zajímat

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?