Asseco Solutions partnerem soutěže Komunální politik roku

Hlavním partnerem nové prestižní soutěže v oblasti veřejné správy s názvem „Komunální politik roku 2015“ se stala společnost Asseco Solutions se svým informačním systémem HELIOS Fenix, určeným právě pro tuto oblast. Soutěž pořádá odborný měsíčník Moderní obec pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, Karly Šlechtové.

Cílem soutěže je najít a ve slavnostní atmosféře ocenit nejlepší z přihlášených projektů v osmi základních kategoriích:

  • sociální projekt roku
  • děti a rodiče
  • sport a veřejné zdraví
  • kulturní, společenská a vzdělávací činnost
  • odpadové hospodářství
  • veřejná zeleň
  • dopravní projekt roku
  • ekologický projekt roku

Komunálním politikem roku se stane vítězný politik jedné z kategorií, který bude odbornou porotou vyhodnocen jako celkový vítěz.

Vyhlášení proběhne 12. listopadu 2015 v budově Senátu ČR. Moderátorkou večera, který se bude konat pod patronací senátora Miloše Vystrčila, předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, bude paní Jolana Voldánová.
Dar vítězi jménem hlavního partnera předá ředitel Divize veřejná správa v Asseco Solutions, Vladan Zalejský.

„Společnost Asseco Solutions velmi ráda podporuje projety, které mají smysl. A soutěž Komunální politik roku do této skupiny bezesporu patří," říká Vladan Zalejský. „Politici v komunální sféře jsou svým občanům velmi blízko a mají tak možnost přímo realizovat projekty, které jsou obyvatelům měst a obcí ke skutečnému užitku. Dovést takový projekt ke zdárnému konci však nebývá nijak lehkým úkolem. Je to o skutečné práci, ne o pouhých slovech. A proto soutěž, která politiky k realizaci užitečných projektů inspiruje, stejně tak, jako sami tito politici, si podporu rozhodně zaslouží."

Hodnoti telská komise byla ustavena z řad odborníků na jednotlivé kategorie soutěže, a to tak, aby jejich jména byla anonymní, budou zveřejněna formou poděkování až při slavnostním vyhlášení. Členové hodnotitelské komise budou vždy na nový ročník jiní.

Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Na konci roku 2014 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2014 činil 444,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions

Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO

Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Mateřská společnost Asseco Poland S.A. je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze cenných papírů. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropským softwarovým společnostem – v roce 2014 se umístila na šestém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru.
Skupina Asseco je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností. Je přítomná v celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo evropský trh realizují společnosti sdružené v holdingu Formula Systems. Tyto společnosti působí například v Izraeli, USA, Japonsku a Kanadě. Společnosti skupiny ASSECO poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích. Portfolio jejích klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky. ASSECO Group zaměstnává přes 18 000 lidí.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com.

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?