Konference v Jihlavě: Správná řešení pro veřejnou správu

Již sedmé pokračování odborné konference s názvem „Správná řešení ve správnou dobu“, tentokrát na téma „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“ se odehrálo ve dnech 26. – 27. února 2015. Místem konání bylo sídlo Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. O pořádání této akce se jako tradičně podělily společnost DYNATECH, partner informačních systémů HELIOS a Kraj Vysočina. Generálním partnerem se stala společnost Asseco Solutions.

Dvoudenní odborná konference a workshop byly určeny pro představitele krajů a měst, relevantní společnosti a odborníky oboru. Akce byla pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům a trendům ve veřejné správě, především z oblasti finančního řízení.

Jednou z hlavních výzev pro kraje a města je v současnosti hledání odpovědí na otázky:

Jak správně nastavit systém řízení skupiny zřizovaných i zakládaných organizací?Jak zvolit účinné nástroje finančního řízení a kontroly ÚSC a jeho zřizovaných i zakládaných organizací?Jak tyto nástroje zavést do každodenní praxe?

Cílem přednášek byla prezentace inspirativních projektů, řešení a koncepcí či sdílení zkušeností z praxe a odborných doporučení, které mohou přinášet na tyto otázky odpovědi.

Mezi prezentátory se objevila například Ing. Vladimíra Pospíšilová z Asseco Solutions  s přednáškou „Kancelář Senátu, OSS  – Komunikace se státní pokladnou." Dále Ing. Vladimír Novotný, první náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který hovořil na téma „Otevřenost a dostupnost finančních informací a plánů jako možnost pro přípravu a kontrolu rozpočtu". Moderátorem konference i závěrečného workshopu na téma „Nový zákon o finanční kontrole (DYNATECH s.r.o.) a IS HELIOS – CROSEUS (Asseco Solutions, a.s.)" byl Ing. Ondřej Jaroš, manažer pro významné zákazníky společnosti DYNATECH,

Záštitu nad konferencí převzali MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina a jeho první náměstek Ing. Vladimír Novotný.

DYNATECH, s.r.o.

Společnost DYNATECH se více než 15 let zaměřuje na poskytování komplexních řešení pro efektivní řízení organizací veřejné správy. Pomáhá jednotlivým veřejnoprávním organizacím a jejich skupinám (veřejnoprávním korporacím) zlepšit řízení, dosáhnout úspor, eliminovat rizika a zvýšit kvalitu služeb. Poskytuje jim tzv. komplexní řešení, tj. široké spektrum služeb, od preauditu, přes analytické a konzultační služby až po softwarové nástroje a dlouhodobou podporu. Řešení nezůstane jenom „na papíře", ale DYNATECH je pomůže zavést do běžné praxe organizace. Vizí společnosti jsou efektivně řízené organizace veřejné správy v souladu s novými trendy, metodikami a technologiemi, opírající se o principy trvale udržitelného rozvoje a Smart Administration.

Bližší informace lze nalézt nawww.dynatech.cz

Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Na konci roku 2013 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2013 činil 438,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions

Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

ASSECO Group

Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Slovakia. Z hlediska tržní kapitalizace je skupina jednou z deseti největších kótovaných IT společností v Evropě. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropskýcm softwarovým společnostem – v roce 2012 se umístila na sedmém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru. Skupina ASSECO je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností, které poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích Evropy. Portfolio jeho klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky.   ASSECO Group zaměstnává  přes 14 000 lidí po celé Evropě.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?