Dokonalé chlazení se systémem HELIOS Orange

Hlavní činností společnosti LUCO klima jsou dodávky, montáže a servis chladírenských průmyslových a klimatizačních technologií, včetně regulačních systémů k těmto technologiím. V poslední době se její činnost rozšířila také o výrobu menších zařízení. LUCO klima funguje na trhu již od roku 1996. Od jara 2015 její činnost podporuje informační systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

V předchozích letech zde pracovníci i management využívali systém pro řízení servisu a ekonomický systém, které již však s růstem firmy nedokázaly pokrýt její potřeby. Postupem času tak management došel k rozhodnutí, že je nutné pořídit komplexní informační systém, který by dokázal řídit veškeré firemní procesy dynamicky rostoucí technologické společnosti.

„Cítil jsem, že pro nás začíná být současné systémové řešení nedostačující, především z hlediska možností dalších potřeb. A současně i omezující vzhledem ke komunikaci s výrobci," vzpomíná Zbyněk Straka, jednatel společnosti LUCO klima.

U obou původních softwarů postrádal management společnosti např. možnost evidence denních výkazů práce zaměstnanců k jednotlivým zakázkám (pro správné a rychlé vyhodnocení zakázek). Provázanost systémů či jednoduchost tvorby dokumentů opakujících se dokladů, jejich plánování atp.

Průběh implementace systému HELIOS Orange označuje pan Straka za zcela bezproblémový. Kompletně dokončena byla 30. dubna letošního roku a od té doby je zde systém v plném provozu.

Na otázku, co považuje za největší přínosy nového informačního systému, odpovídá Zbyněk Straka: „Již po poměrně krátkém období provozu lze konstatovat, že nám velmi pomohl při sdružení všech procesů do jednoho místa. Cenná je pro nás samozřejmě i provázanost dokladů ekonomických, obchodních a servisních, v jejímž důsledku došlo k významnému navýšení produktivity práce. S úspěchem využíváme také například sledování a vyhodnocování zakázek," upřesňuje Zbyněk Straka.

Ve společnosti LUCI klima jsou implementovány tyto moduly a funkcionality:

 • Účetnictví
 • Mzdy
 • Banka
 • Pokladna
 • Majetek
 • Fakturace
 • Sklady
 • Kompletace
 • Nabídky, objednávky a rezervace
 • Zakázky
 • Firemní aktivity
 • Manažerské rozhraní MS Excel
 • Nástroje přizpůsobení a uživatelské editory

Modul Firemní aktivity byl upraven dle potřeb společnosti LUCO klima a je využíván hlavně v oblasti služeb.

LUCO klima
LUCO klima, s.r.o. vznikla v roce 1996. Její hlavní činností jsou dodávky, montáže a servis chladírenských průmyslových a klimatizačních technologií včetně regulačních systémů k těmto technologiím ( v poslední době i výroba menších zařízení). Díky svému úzkému profesnímu zaměření na nové potřeby dodávek a instalací klimatizačních systémů mohla samostatně rozvíjet jak své profesní zkušenosti, tak zároveň upevňovat své postavení v daném oboru na českém trhu. Postupem času se nabídka služeb rozšířila na kompletní chladící technologie pro průmysl. V rezidenční oblasti zajišťuje komfortní klimatizování pomocí stropního chlazení a je schopna dodat i tepelné čerpadlo pro vytápění objektů a ohřev TUV. Zabývá se i automatizací všech nabízených systémů pomocí inteligentního ovládání. Soustředí se na poskytování služeb významným průmyslovým společnostem v regionu.
Od května 2012 je společnost plně certifikována na systém kvality ISO 9001 pro: Dodávku, montáž a servis chladících a klimatizačních systémů.

Bližší informace lze nalézt na www.lucoklima.cz

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?