Elektronické systémy spisových služeb čekají atestace

Po nekonečných diskusích a množství mystifikací je v oblasti Atestací elektronických systémů Spisových služeb konečně jasněji. Atestačním střediskem byla MVČR stanovena Česká agenturu pro standardizaci, v níž vzniklo nové oddělení „Oddělení atestací elektronických spisových služeb“ pod vedením Ing. Petra Stieglera. A jaké jsou hlavní metriky atestace? A co nás vlastně čeká?

Procesem atestace eSSL se myslí posouzení souladu elektronického systému spisové služby s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona (vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Laicky řečeno, posuzuje se soulad a rozsah služeb SpSl s metodami NSESSS.  Z toho logicky vyplývá, že předmětem atestace je produkt, tedy samotný eSSL, nikoli organizace (ať už veřejnoprávní původce, nebo autor systému).

Datum, od kdy je atestace možné provádět je stanoveno na 1.7.2023, přičemž lhůta pro provedení atestace ze strany ČASu je stanovena na tři měsíce s možností prodloužení. Platnost úspěšně realizovaného atestace bude dva roky, v případě změny požadavků podle zákona max. jeden rok od provedených změn.

Zdroj: https://www.egovernment.cz/soubor/atestace-elekronickych-spisovych-sluzeb-p-stiegler-cas/

Spiska s atestem

Naši zákazníci se nemusí ničeho bát. Celou problematiku nejen bedlivě sledujeme, ale jsme tak říkajíc přímo u zdroje, neboť jsme členy pracovní skupiny Spisové služby při ICT Unii, která se zabývá komplexní problematikou SpSL.

S ohledem na dosud nejednoznačný rozsah změn v paragrafovém znění vyhlášky a novely NSESSS plánujeme, že o atestaci naší eSSL Spiska budeme žádat po vyjasnění zásadních změn, tedy koncem letošního roku.

O problematice atestace i o legislativních změnách v oblasti eSSL Vás budeme průběžně informovat.