HELIOS Green pomáhá likvidovat odpady

ASEKOL SK je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení a baterií a akumulátorů organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů. V březnu 2015 si zde pořídili schopného IT pomocníka – informační systém HELIOS Green.

ASEKOSOL zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci těchto komodit včetně financování celého systému. Její činnost skutečně není jednoduchá, proto si zde v březnu 2015 pořídili schopného IT pomocníka – informační systém HELIOS Green.
Systém HELIOS byl současně zaveden i v sesterské společnosti ASEKOLOu s názvem ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka. Za celý projekt byla zodpovědná společnost d2B, partner systémů HELIOS.

Bez podnikového softwaru nebyla samozřejmě společnost ASEKOL SK ani dříve.
„Používali jsme více programů," vzpomíná Ronald Blaho, jednatel společnosti. „Jednak samostatný ekonomický systém a vedle něj interně vyvinutý dispečersko – evidenční systém a dále, též vlastní, zakázkový systém."

Po čase se však vedení firmy rozhodlo sjednotit její fungování a pro IT využívat jednotnou platformu. Vedla k tomu i snaha o standardizaci provozního systému, jejímž cílem byla úspora provozních nákladů za současné minimalizace operativních rizik, což měl zabezpečit výběr silného dodavatele. Tyto důvody vedly k rozhodnutí o pořízení systému HELIOS Green z dílny Asseco Solutions.

„Implementace podle mého názoru probíhala velmi intenzívně," říká Ronald Blaho. „Započala v říjnu 2014 a vyžadovala nemalé úsilí na obou stranách. V rámci přechodu na jednotný systém bylo zjednodušeno několik interních procesů jak ve finanční, tak v provozní části firmy. Dále byla zdokumentována rozhraní s externími systémy."

Implementace byla formálně dokončena podpisem servisní smlouvy k 1. květnu 2014, ačkoli systém zde byl již od března využíván.

Na otázku, v čem vidí největší přínosy nového systému pro svou firmu, odpovídá pan Blaho: „Za nejdůležitější považuji zjednodušení procesů ve firmě, čímž došlo i k úspoře lidských zdrojů, zavedení elektronického oběhu dokumentů, bezproblémovou dohledatelnost dokladů a výrazně zvýšenou transparentnost nákladů. Nepominutelným přínosem je ovšem i jednoduchost práce se systémem a skutečnost, že již není nutné žádné další programování a doplňování. V dlouhodobém horizontu pak očekáváme také úsporu provozních nákladů na IT systémy."

V rámci projektu implementace HELIOS Green ve společnosti ASEKOL SK byly, kromě standardní ekonomické části systému nasazeny též specializované moduly, jako například Odpady a bylo nasazeno rozhraní pro balík EVI8, které pomáhá při generování hlášení, spojených s evidencí odpadů.

Ronald Blaho závěrem konstatuje: „Specialitou tohoto projektu je vývoj portálové části pro komunikaci se sběrnými místy, dopravci a zpracovateli formou speciální webové aplikace."

Ve společnosti ASEKOL SK jsou implementovány následující moduly a funkcionality:

Účetnictví
Faktura došlá
Faktura vydaná
Pokladna
Banka
Majetek
Sklad
CRM základ
Workflow
Smlouvy
EDM
Hromadné vystavení daňového dokladu
Načítání údajů o organizaci z internetu
Odpadové hospodářství
MiniGreen (dispečer přehled)
Web portál pro komunikaci se sběrnými dvory
Automat skenování

ASEKOL SK
ASEKOL SK, s.r.o. je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení, baterií a akumulátorů organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci těchto komodit včetně financování celého systému. ASEKOL SK je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení, baterií a akumulátorů. ASEKOL SK při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Bližší informace lze nalézt na www.asekol.sk

d2B
d2B, s.r.o. poskytuje IT služby a to primárně v oblasti podnikových informačních systémů. Její doménou je vývoj a implementace softwaru a hardwaru, poradenská a konzultační činnost a systémová integrace komplexních informačních systémů. Společnost vznikla v roce 2011. Její sídlo je v Bratislavě a pobočka v Banské Bystrici.
Společnost d2B je obchodním, implementačním a vývojovým partnerem Asseco Solutions pro informační systém HELIOS Green.
Své dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací podnikových informačních systémů pro významné společnosti z mnoha oborů využívá tým d2B pro zajišťování maximální spokojenosti všech svých zákazníků.

Bližší informace lze nalézt na www.d2b.sk

Asseco Solutions
Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.
Na konci roku 2013 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2013 činil 438,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions
Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO
Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Mateřská společnost Asseco Poland S.A. je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze cenných papírů. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropským softwarovým společnostem – v roce 2014 se umístila na šestém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru.
Skupina Asseco je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností. Je přítomná v celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo evropský trh realizují společnosti sdružené v holdingu Formula Systems. Tyto společnosti působí například v Izraeli, USA, Japonsku a Kanadě. Společnosti skupiny ASSECO poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích. Portfolio jejích klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky. ASSECO Group zaměstnává přes 18 000 lidí.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com.

 

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?