HELIOS Green v technologiích pro kolejovou dopravu

Implementace systému HELIOS Green ve společnosti Elektroline proběhla v rekordně krátkém čase. Základní funkce byly zavedeny v průběhu pouhých tří měsíců.

Firma Elektroline projektuje, vyrábí, dodává, montuje a udržuje široký sortiment armatur, tramvajových přestavníků a trolejbusových výhybek a také elektrických a elektronických zařízení. Od ledna letošního roku jí v její rozsáhlé činnosti pomáhá informační systém HELIOS Green z produkce Asseco Solutions, který v Elektroline implementoval partner systémů HELIOS, společnost ALDOR.

Systém HELIOS Green byl vybrán pro svou robustnost a funkcionality, díky kterým je možné zajistit vysokou flexibilitu výrobních programů. Výroba je ve společnosti Elektroline řešena formou zakázek a projektů, z nichž každý má specifické požadavky. Právě tato flexibilita je stěžejním přínosem pro zákazníky společnosti a systém HELIOS Green ji plně podporuje.

Z legislativních a organizačních důvodů však bylo nutné implementaci všech základních funkcí zvládnout v průběhu pouhých tří měsíců. Společnosti Elektroline se proto rozhodla najmout zkušeného externího projektového manažera. To se ukázalo jako velmi důležitý faktor pro úspěšnou implementaci tak rozsáhlého řešení v tak krátkém čase.
Zdeněk Mrázek, generální ředitel Elektroline, konstatuje: „Z organizačních důvodů byla pro nás důležitá rychlost a preciznost implementace systému. To se podařilo díky vysokému nasazení našich zaměstnanců, odborným znalostem dodavatelské společnosti ALDOR a externímu řízení projektu prostřednictvím pana Dušana Lapčíka."

V Elektroline byly v první etapě implementovány tyto moduly a funkcionality:
Ekonomika, Majetek, Sklady, Zakázky, CRM, Workflow, Mobilní klient.

V roce 2016 projekt pokračuje implementací Výroby, Reportingu a WMS. K tomu Zdeněk Mrázek dodává: „Zakázkový modul je přizpůsoben tak, aby splňoval nároky všech tří stěžejních výrobních programů ve firmě a zároveň podporoval detailní sledování zakázek, včetně jejich vyhodnocování s následným reportingem. V účetnictví je používáno více účetních okruhů, což je při rozsahu naší činnosti nezbytné."

Elektroline
Firma Elektroline, a.s. projektuje, vyrábí, dodává, montuje a udržuje celý sortiment armatur, tramvajových přestavníků a trolejbusových výhybek a také elektrických a elektronických zařízení, která jsou ve výrobním programu nabízena. Výrobní program obsahuje tři hlavní části - Trolejové vedení MHD, Technologie pro dopravu, Trolejové vedení pro železnici
Tyto tři hlavní činnosti jsou pak doplněny neméně důležitou trvalou podporou pro zákazníky. Smyslem této podpory je poskytnout v krizových situacích zákazníkovi účinnou pomoc a důvěru ve skutečnost, že za dodané zboží nebo služby nese firma Elektroline trvale spoluodpovědnost.
Zhruba 50% zákazníků Elektroline, a.s. je dnes ze zahraničí, především ze států EU.
Bližší informace lze nalézt na www.elektroline.cz

Asseco Solutions
Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarová řešení z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.
Na konci roku 2015 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 315 osob a obrat za rok 2015 činil 451,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions
Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.
Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

Skupina ASSECO
Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Central Europe (bývalý Asset Soft).
Mateřská společnost Asseco Poland S.A. je největší IT společností kótovanou na Varšavské burze cenných papírů. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropským softwarovým společnostem – v roce 2014 se umístila na šestém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru.
Skupina Asseco je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností. Je přítomná v celé Evropě prostřednictvím svých regionálních holdingů: Asseco Poland, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo evropský trh realizují společnosti sdružené v holdingu Formula Systems. Tyto společnosti působí například v Izraeli, USA, Japonsku a Kanadě. Společnosti skupiny ASSECO poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích. Portfolio jejích klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky. ASSECO Group zaměstnává přes 18 000 lidí.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?