HELIOS Orange pro květiny z pěti kontinentů

Jednou z největších prodejních ploch v ČR disponuje společnost TULIPA PRAHA, s.r.o. Svým zákazníkům nabízí více než 1000 druhů řezaných květin, hrnkových rostlin a dekorační zeleně od více než 60 dodavatelů i přímých pěstitelů z pěti kontinentů a více než tisíc položek floristických potřeb. O transport květin se stará flotila firemních automobilů. Ke zvládnutí takto náročných činností dnes firma pochopitelně potřebuje komplexní informační systém. Společnost TULIPA PRAHA si vybrala HELIOS Orange z dílny Asseco Solutions.

Systém HELIOS zde byl spuštěn 1. ledna letošního roku. Do té doby management i zaměstnanci pracovali s jiným českým informačním systémem, ale využívali jej pouze pro ekonomické a personální agendy, což se postupem času ukázalo jako nedostačující.

„I přes dlouhodobou snahu jsme nebyli schopni se dohodnout s dodavatelem předchozího systému na dalším smysluplném postupu," vzpomíná Pavel Kusý, jednatel společnosti a dodává: „Zejména naprostá neochota o jakékoliv uzpůsobení systému pro naše firemní potřeby byla hlavním důvodem pro ukončení spolupráce."

Implementace byla dokončena k letošnímu 1. lednu, přičemž některé dílčí funkce a postupy byly řešeny ještě v následujících čtyřech měsících.

„Ačkoliv implementace probíhala dle plánu, přechod na nový systém zpočátku nebyl snadný, zejména z pohledu zaškolování zaměstnanců," říká Pavel Kusý. „Především první měsíc ostrého provozu byl poměrně náročný pro všechny zúčastněné, problémy však byly většinou způsobeny customizací systému vzhledem k našim požadavkům," dodává.

Za hlavní přínosy nového informačního systému, které během téměř celého jednoho roku práce s ním měli ve společnosti TULIPA PRAHA možnost poznat, zde považují:

možnost tvorby vhodných podkladů pro kontrolu zboží na příjmu

efektivnější sledování pohybu zboží

zjednodušená evidence souvisejících nákladů

efektivnější kontrola nastavených marží

rychlejší odbavení zákazníka

Podle Pavla Kusého však lze již vyčíslit i přínosy systému v rovině finanční. K nim patří možnost důkladnější inventarizace zboží a důslednější dodržování nastavených marží.

Společnost TULIPA PRAHA, s.r.o. využívá standardních modulů systému HELIOS Orange, jako jsou účetnictví, pokladna, sklady a obchod doplněné o řešení mobilního prodeje z vozidel a také o identifikaci zboží pomocí čárových kódů. Dále využívá společnost několik na míru vytvořených funkcionalit, zejména možnost automatického zakládání kmenových karet a importů.

„Vzhledem k objemu dat, který musíme vložit do systému dvakrát týdně, je ruční zakládaní karet a vkládaní dat naprosto nemyslitelné," objasňuje Pavel Kusý.

TULIPA PRAHA

Společnost TULIPA PRAHA, s.r.o., byla založena v roce 1991 původně jako TULIPA, s.r.o. Její hlavní firemní aktivitou byl dovoz a velkoobchodní prodej řezaných květin výhradně od dodavatelů v Nizozemsku.

V roce 1994 došlo k výrazné obměně původního managementu a transformaci firmy do nové společnosti TULIPA PRAHA, s.r.o. Impulsem pro nové aktivity se stal i odchod z původního sídla firmy ve Velké Chuchli do vlastního, „na zelené louce" vybudovaného areálu v Praze 5 – Košířích.

Stávající areál je neustále rozšiřován a přizpůsobován rostoucím nárokům zákazníků na kvalitu, sortiment a stále vyššími nároky na služby.

V současnosti společnost disponuje jednou z největších prodejních ploch v ČR s nabídkou  více než 1000 druhů řezaných květin, hrnkových  rostlin a dekorační zeleně od více než 60 dodavatelů i přímých pěstitelů z pěti kontinentů. Sortiment doplňuje  nabídka floristických potřeb převyšující 10.000 položek. Má i vlastní flotilu firemních automobilů, které se starají o transport květin a jejich rozvoz k zákazníkům.

Bližší informace lze nalézt na http://www.tulipapraha.com/

Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Na konci roku 2013 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2013 činil 438,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions

Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

ASSECO Group

Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Slovakia. Z hlediska tržní kapitalizace je skupina jednou z deseti největších kótovaných IT společností v Evropě. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropskýcm softwarovým společnostem – v roce 2012 se umístila na sedmém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru. Skupina ASSECO je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností, které poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích Evropy. Portfolio jeho klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky.   ASSECO Group zaměstnává  přes 14 000 lidí po celé Evropě.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?