HELIOS Orange pro literaturu napínavou i poučnou

Nakladatelství MOBA je jednou z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Počtem ročně vydaných titulů se řadí mezi největší česká nakladatelství. Vydává knihy v mnoha edicích, jako jsou Severská krimi, Světová krimi, Původní česká detektivka, Historické romány a krimi, Společenské romány či Literatura faktu. Od začátku roku 2016 pomáhá nakladatelství v jeho náročné a záslužné činnosti informační systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

Před zavedením komplexního systému HELIOS Orange využívalo vydavatelství několik let pouze ekonomický systém. Ten však posléze přestal dostačovat nárokům neustále rostoucí společnosti s vyprofilovanými firemními procesy, které bylo třeba pomocí systému řídit.

K důvodům, které vedly k pořízení informačního systému, říká Petr Lovecký, zástupce ředitelky a jednatel MOBA knihy: „Hlavní důvody byly dva. Prvním z nich byla nutnost moderního informačního a ekonomického systému, který dokáže pokrýt všechny potřeby firmy. Druhým důvodem byla skutečnost, že ucelený jednotný systém nám dokáže ušetřit náklady na administrativu a zjednodušit pohled na provozní a ekonomické fungování firmy."

Implementace probíhala zhruba pět měsíců, z toho poslední dva měsíce již za ostrého provozu, kdy se řešily zejména programové úpravy na přání zákazníka. Průběh implementace byl standartní bez závažných problémů, a to díky důkladné přípravě implementace. Hlavní část implementace však byla ukončena 1. ledna 2016 s ohledem na zahájení nového účetního a obchodního období.

Ačkoli od zavedení systému HELIOS Orange ve společnosti MOBA knihy neuplynula ještě příliš dlouhá doba, již nyní dokáže pan Lovecký specifikovat jeho přínosy: „Především je patrné zjednodušení pohledu na provozní a ekonomické fungování firmy. Bez problémů lze sledovat na jednom místě důležité finanční, odbytové a ekonomické ukazatele firmy," konstatuje a dodává: „Již nyní také vidíme značnou finanční úsporu za administrativu. Tu však zatím nemůžeme úplně přesně kvantifikovat. Naše první předběžné odhady jsou ale cca 750 hodin uspořené administrativní práce za kalendářní rok."

Ve společnosti MOBA knihy jsou v současné době implementovány tyto moduly:
Workflow, Nástroje přizpůsobení, Uživatelské editory, Banka, Účetnictví, Pokladna, Majetek, Finanční analýza a plánování, Řízení peněžních toků, Manažerské rozhraní, Sklady, Výrobní čísla a šarže, Nabídky objednávky a rezervace, Fakturace, Firemní aktivity, Zakázky, Mzdy, Personalistika.

Z nich jako velice zajímavé hodnotí Petr Lovecký nástroje na vyhodnocování dat ze systému.

Nakladatelství MOBA
Nakladatelství MOBA vzniklo v roce 1991 v Brně. Za 25 let existence se vyprofilovalo v jednu z nejvýznamnějších a nejstabilnějších firem působících na českém knižním trhu. Po skromných začátcích, kdy produkce čítala několik titulů, vydává nyní nakladatelství MOBA každý rok téměř 400 knih, takže počtem ročně vydaných titulů se řadí mezi největší česká nakladatelství. Vydává knihy v mnoha edicích, mezi něž patří Severská krimi, Světová krimi, Původní česká detektivka, Historické romány a krimi, Společenské romány či Literatura faktu.

Bližší informace lze nalézt na www.mobaknihy.cz

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?