HELIOS Orange pro luxusní koupelnové doplňky

Hlavní činností společnosti Bemeta Design je prodej a výroba koupelnových doplňků, vybavení koupelen pro starší, handicapované a pohybově omezené osoby, výroba gastrozařízení a zakázková kovovýroba. Její produkty lze nalézt v hotelích vyšších kategorií po celé Evropě, ale i v dobře zařízených domech či bytech. S činností jejích lidí i managementu od Nového roku pomáhá informační systém HELIOS Orange.

Posledních několik let zde byl zaveden ekonomický systém. Ten však v poslední době již nedokázal pokrýt potřeby rostoucí, úspěšné firmy, především pak potřebu podrobných informací o všech procesech a činnostech.

Ohledně očekávání managementu, spojených s novým informačním systémem odpovídá Zdeněk Žalkovský, jednatel firmy: „Předpokládáme zejména snížení administrativní a časové náročnosti výkonů při řízení vnitropodnikových procesů. Dalším motivem pro jeho pořízení byla snaha o snížení administrativních nákladů, chybovosti, a zjednodušení týmové komunikace. Důležité je pro nás také sjednocení a centralizace datové základny, propojení podnikových procesů a jejich optimalizace. Požadujeme na míru šitý informační systém, který si bude umět poradit se specifiky společnosti, automatizaci podnikových procesů a plnění každodenních rutinních agend.“

V rámci implementace systému, která právě spěje do finále, bylo nutné připravit velké množství dat skladovaných mimo informační systémy, tak, aby proběhl jejich hladký převod do systému HELIOS.

„Data ve stávajícím systému prošla důkladnou revizí, sjednocením a úpravou pro import,“ vysvětluje Zdeněk Žalkovský. „Udělali jsme obrovský krok kupředu, co se týká schopnosti poskytovat informace pro potřeby vedení společnosti.“

Ostrý start nového systému proběhl 1. ledna 2017.  Předpokládá se, že dojde zejména ke sjednocení podnikových činností, přesnějšímu vymezení organizační struktury a odpovědností jednotlivých oddělení. Důležitým očekáváním je zejména zpřesnění hodnocení ziskovosti výroby, která umožní lépe řídit náklady i využití pracovní síly.

 

Ve společnosti Bemeta Design budou hned od začátku implementovány tyto moduly a funkcionality:

Nástroje přizpůsobení, Uživatelské editory, Účetnictví, Pokladna, Majetek, Dodatečné související náklady, Banka, Fakturace, HELIOS Controlling, Skladové hospodářství, Nabídky objednávky a rezervace, Intrastat, Firemní aktivity, Zakázky, Mzdy, Řízení výroby, Technická příprava výroby, Doprava.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?