HELIOS Orange pro sofistikovanou personalistiku ve stavebnictví

Akciová společnost GEOSAN GROUP patří mezi významné subjekty na českém stavebním trhu. Zabývá se širokým spektrem stavebních činností. K nim patří výstavba pozemních budov, objektů a komunikací, rekultivace, odstraňování starých ekologických zátěží, speciální zakládaní staveb, výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací, hydrotechnické stavby a též developerské projekty. K této činnosti firma samozřejmě potřebuje velmi kvalitní zaměstnance a tedy i sofistikovanou personalistiku. S tou jí již rok pomáhá informační systém HELIOS Orange z produkce ASSECO Solutions.

Rekonstrukce ČOV Kolín pro Město Kolín, objem 123 mil. Kč

Systém byl implementován koncem roku 2015. Důvod jeho pořízení byl jednoznačný, jak vysvětluje personální manažerka, Bc. Lucie Šleglová: „Už delší dobu jsme si uvědomovali nedostatečnou přehlednost v personální evidenci, kterou samozřejmě může dobře vyřešit právě informační systém. Dalšími argumenty pro rozhodnutí o jeho pořízení byly i potřeba rychle a spolehlivě tvořit reporty, hlídat zákonná školení a lékařské prohlídky a nutnost evidence končících smluv na dobu určitou apod.

 

Implementace systému a jeho uvedení do provozu proběhly na konci roku 2015 bez jakýchkoli komplikací, včetně potřebného uživatelského proškolení. Za rok práce s ním si pak mohla personální manažerka ověřit jeho přínosy. K těm nejvýznamnějším řadí rychlost tvorby personálních přehledů, přehledné sledování a plánování termínů zákonných školení a lékařských prohlídek, správu pracovních pozic, snadnou přípravu reportů a hlídání nákladů. Systém tak splnil očekávání, která provázela jeho zavedení. 

Vše je nyní efektivnější - excelovské tabulky jsou v dnešní době opravdu nedostačující,“ pochvaluje si Lucie Šleglová a dodává: „HELIOS mě neustále něčím překvapuje. Má spoustu funkcí, které usnadňují práci. Pokud je systém naplněn všemi dostupnými informacemi, lze většinu přehledů a reportů získat na zmačknutí tlačítka. Je to velký pomocník. Modul Personalistika je opravdu efektivní nástroj, který šetří čas a poskytne uživateli všechny detaily k zaměstnanci na jednom místě.

Lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace pro OSTROV ZDRAVÍ, o. p. s., objem 118 mil. Kč

 

V akciové společnosti GEOSAN GROUP jsou nyní implementovány moduly Personalistika a Mzdy.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?