HELIOS Orange ve společnosti KERA

Výrobce vysoce kvalitních substrátů, hnojiv, mulčovací a dekorační kůry a keramzitu, kroměřížská společnost KERA, se stal dalším z významných zákazníků informačního systému HELIOS Orange. Substráty KERA jsou vyráběny moderní technologií pod neustálou kontrolou výrobního procesu a přesného dávkování všech surovin. Potřeba efektivního řízení sofistikovaného procesu výroby byla také jedním z důvodů pořízení komplexního informačního systému.

„Vzhledem k nárůstu prodeje byl již nás stávající účetní program, který je založen ještě na systému DOS, nedostačující," konstatuje vedoucí výroby David Králík. „Neumožňuje vzdálené přístupy do veškerých záznamů, má špatnou evidenci přijatých objednávek, neumožňuje výkazy EKOKOM  a zpracování INTRASTAT a též špatně eviduje výrobu a neumožňuje její plánování. Nový systém je pro naši firmu nutností pro zlepšení veškeré evidence a sledování a vyhodnocování obchodních případů. Důležitá pro nás bude také možnost přesnějšího plánování a koordinace výroby, sledování minim a maxim na skladech a sledování rezervace skladových položek," uvádí David Králík.

Zavádění systému probíhalo ve spolupráci se dvěma školiteli ze strany dodavatele, jejichž vstřícnost a profesionální přístup si vedení společnosti KERA velmi pochvaluje. Implementace byla dokončena 30. září 2014. Toto datum bylo předem naplánováno proto, že v tomto období nemá firma sezónu výroby a prodeje.

V ostrém provozuju zde systém HELIOS Orange pracuje od 1.října 2014.

Ve společnosti KERA jsou používány tyto moduly:

Účetnictví, Pokladna, Oběh zboží, Fakturace, Mzdy, Banka, Majetek, Intrastat, Technická příprava výroby, Řízení výroby, Nástroje přizpůsobení, Číselníky a EKO-KOM.

„Hlavním přínosem nového systému je bezproblémový online přístup všech uživatelů k datům, ať v síti nebo vzdáleně," konstatuje David Králík a pokračuje: „Další nesmírnou výhodou nového systému je efektivní řízení výroby s kompletním přehledem výrobních operací a výrobního výkonu všech strojů. Co se týče zefektivnění z pohledu expedice, je to hlavně v oblasti evidence přijatých objednávek, ceníků ve vztahu k zákazníkovi, evidenci a tisku INTRASTAT a EKO-KOM."

Finanční přínos pro firmu spočívá podle Davida Králíka hlavně v odbourání dříve ručně prováděných tabulek v excelu, které dnes již generuje nový systém, buď formou kontingenčních tabulek nebo opisem přehledu. Tím je zabráněno lidské chybě při ručním sázení do excelu.

„Vzhledem k maximální spokojenosti systému HELIOS Orange mohu tento systém vřele doporučit," dodává závěrem.

KERA

Firma KERA vznikla v roce 1993 s pěti zaměstnanci. Od roku 1995 do současnosti došlo k postupné automatizaci výroby i balení a rovněž k postupnému zvyšování kvality výrobků od hobby kvality až po profesionální úroveň. V portfoliu výrobků jsou substráty, hnojiva, mulčovací a dekorační kůra a keramzit. Veškeré produkty jsou vyráběny z vysoce kvalitních a prověřených surovin (rašelina, kůra, vyzrálý kůrový a zelený kompost). Substráty KERA jsou vyráběny moderní technologií pod neustálou kontrolou výrobního procesu a přesného dávkování všech surovin. Jsou obohaceny o živiny s upravenou kyselostí podle druhu použití.
Firma postupně expandovala na trhy České republiky, Slovenské republiky, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska.

Bližší informace lze nalézt na www.kera.cz

Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení". Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Na konci roku 2013 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 329 osob a obrat za rok 2013 činil 438,1 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions

Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

ASSECO Group

Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Slovakia. Z hlediska tržní kapitalizace je skupina jednou z deseti největších kótovaných IT společností v Evropě. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropskýcm softwarovým společnostem – v roce 2012 se umístila na sedmém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru. Skupina ASSECO je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností, které poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích Evropy. Portfolio jeho klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky.   ASSECO Group zaměstnává  přes 14 000 lidí po celé Evropě.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?