Nová verze 9.61 systému HELIOS Fenix

Vážení uživatelé systému HELIOS Fenix,

dnes byla pro vás uvolněna nová verze 9.61 systému HELIOS Fenix. V této verzi jsme se zaměřili nejen na nové funkcionality, ale také na opravy a vylepšení stávajících funkcionalit. Přinášíme vám malou ochutnávku. Kompletní seznam novinek naleznete na Dokumentačním portále.

Tým systému HELIOS Fenix.


ISDOC verze 6.0.2 – faktura v PDF formátu a odeslání e-mailem

V modulu Kniha vydaných faktur je možné vytvářet faktury ve formátu ISDOC s podporovanou verzí 6.0.2.

Co to znamená? Záznam v tomto formátu můžete vytisknout jak volbou editoru Word, tak také volbou Report. Zaškrtnutím volby „Připojit ISDOC“ a „Zobrazit Email“ na záložce Další volby zajistíte odeslání faktury v tomto formátu. Podmínkou je vyplněná e-mailová adresa u odběratele. Je to tak jednoduché a rychlé. A kolik práce to ušetří na straně příjemce ISDOCu.

Komunikační rozhraní ISZR

K 30.11.2023 končí některé služby Registru práv a povinností (RPP), které byly využívány v Komponentě základních registrů (KZR). Konkrétně se jedná o sadu služeb Aktualizace číselníku agend a Aktualizace matice oprávnění, které byly nahrazeny novými službami: RppVypisAgendu6, RppVypisOpravneni2 a RppVypisSeznamPusobnostiOvm3.

Nové služby již máme v KZR implementovány a vypnutí původních služeb nebude mít na uživatele žádný dopad. V Registru obyvatel je nově podpořeno načítání „rozšířených“ výdejových souborů z ROB a AISEO. Soubory obsahují nově sloupec RODNE_PRIJMENI_STAV.

Vlastní pořadí agend ve spouštěči

Využíváte všechny možnosti, které HELIOS Fenix nabízí? Máte tedy spoustu modulů a potřebujete si upravit pořadí v jakém se vám nabízí?  Jděte na Aktivní plocha –> Nastavení –> tlačítko Pořadí modulů a své preference si nastavte podle sebe.

Novinky v provozních modulech HELIOS Fenix

Uživatele modulu Majetku jistě potěšíme dvěma novinkami. Pro přenos odpisů dlouhodobého majetku do účetnictví je podpořen roční interval přenosu. Hlavní přehledový výpis na kartě majetku si umí zapamatovat použití naposledy zvoleného třídění, takže jej můžete opětovné použít jak za jediný sloupec, tak i za více sloupců. Navíc jsou sloupce, dle kterých je tříděno, zvýrazněny.

Pro zpřehlednění práce v modulu Sklady byla nad Přehledem dokladů rozšířena výběrová podmínka, takže nyní můžete zadat období i intervalem.  Rozpracované doklady nově podporují i speciální typy dokladů k následnému pohybu zboží: Nákup do spotřeby (příjem -> výdej) a Přeskladnění (výdej -> příjem).