Novela zákona o DPH a změny v informačních systémech HELIOS

Vážení uživatelé systémů HELIOS Fenix a HELIOS Pantheon,

s ohledem na schválený konsolidační balíček a novelu zákona o DPH Vám přinášíme důležité informace týkající se dopadů změn na Vaši práci.

HELIOS Fenix

 • Nové sazby DPH přidáte do číselníku pro rok 2024 až po volbě 'změna roku' na rok 2024. Nové kódy zaveďte do číselníku DPH opět až po volbě "změna roku" na rok 2024.

 • Aplikační změny pro sazby DPH jsou v modulech Pokladna a Kniha vydaných faktur. Přímo aplikací budete upozorněni při startu a zobrazí se Vám informace o založení nové snížené sazby DPH do evidence ve výši 12 %, a to k datu 1.1.2024.

 • Aplikace bude připravena pracovat s novou sazbou za předpokladu, že uživatel zvolí volbou „změna roku“ rok 2024. Úpravy budou promítnuty ve verzích 9.51 a vyšších. 

 • Upozorňujeme na standardní postup prací na přelomu roku u modulu Pohledávky. S ohledem na skutečnost, že se šablony vážou k účetnímu předpisu daného roku, z toho vyplývá, že úpravu šablon pro rok 2024 lze povést po volbě „změna roku“ na rok 2024.

HELIOS Pantheon

 • Změnu DPH je nutné nastavit v číselníku sazby DPH. Postup najdete ZDE.

 • Upozorňujeme na standardní párování záloh po změně DPH. Podrobnosti si můžete přečíst ZDE.

 • Uživatelé modulu Majetek se potkají s dalším dopadem změny DPH. Podrobnější popis najdete opět na našem portálu ZDE.

Společné pro HELIOS Fenix a HELIOS Pantheon

 • Upravený formulář pro DPH a kontrolní hlášení bude také připraveno, v co nejkratší době po vydání vyhlášek. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

 • Byl zveřejněný Balíček č. 52 aktualizující XSD schémata pro komunikaci s CSÚIS. Změna v balíčku se týká výkazu Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí (PUZV) pro města a obce se změna. Upravený výkaz pro Vás bude připraven v průběhu prosince do modulu Výkaznictví. 

 • Další úprava je tentokráte vyžádaná v důsledku Balíčku č.61 je změna Kontrolní vazby výkazů v kontrolách PUZV. Pro účely zpracování výkazů v rámci CSÚIS je uvolněna aktualizace dokumentu Kontrolní vazby (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.  V modulu Výkaznictví HELIOS Fenix bude změna v kontrolních vazbách implementována v průběhu prosince.

 • Vyhláškou č. 348/2023 Sb. se mění vyhláška o rozpočtové skladbě. Cílem návrhu je upravit vyhlášku o rozpočtové skladbě v souladu s poznatky z praxe a promítnout změny související s návrhem zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. Změny v rozpočtové skladbě budou mít vliv na číselník Položky rozpočtové skladby od 1.1.2024, který budeme distribuovat během prosince. Číselník musí být aktualizován v modulu Účetnictví (HELIOS Fenix) a Rozpočet (HELIOS Pantheon) ručně.

 • Upozorňujeme, že Vyhláškou č. 333/2023 Sb. se posunuje termínu pro výkaz FIN za prosinec na 25. února 2024 s platností již za rok 2023.

Tým systémů HELIOS pro veřejnou správu