Novinky ve verzi spisové služby Spiska

Přinášíme vám přehled hlavních změn a opravy chyb v nové verzi 3.27.009 spisové služby systému Spiska.

Přehled novinek a změn:

 • Kontrola při vkládání dokumentu/spisu do kontejneru byla rozšířena tak, že se nyní zkontroluje, zda se objekt nenachází také v šanonu. Pokud je vložen i do šanonu, automaticky se z něj vyjme.

 • Při souborové analýze je nyní nastaven atribut vynucenosti konverze dokumentu nejen pro originální verzi, ale i pro všechny jeho stejnopisy.
 • Formáty Eml a Html byly přidány jako nekonvertovatelné, což znamená, že se v případě těchto formátů dokumenty nekonvertují.
 • Je umožněno použití diakritiky v názvech složek e-mailových schránek, což přispívá k lepšímu a přesnějšímu vyhledávání.
 • Při vyhledávání dokumentů byl přidán nový filtr na název přílohy a mimeType přílohy. Tento filtr vrátí dokumenty, které obsahují alespoň jednu přílohu splňující danou podmínku. Název přílohy se porovnává pomocí operátoru LIKE, přičemž řetězec % slouží jako wild card.
 • Do seznamu dokumentů byla přidána nová možnost v rychlém filtru, která umožňuje nastavit položku "Charakter dokumentu" jako "neuvedeno".
 • Přidán modul pro obsluhu skenovací linky.

 • Přidána API komunikace mezi instalacemi.

 • V rozhraní NSESSS byla provedena změna, která umožňuje opakované přijetí identické dávky (stejný MD5), přičemž opakované přijetí již nezapisuje novou dávku, ale pouze odpovídá původci, že byla přijata ke zpracování. V případě odlišné dávky je vrácena standardní chybová zpráva.

Přehled opravených chyb:

 • Chyba ve tvorbě stejnopisů. Nyní se při vytváření stejnopisu dědí vyřizující osoba a je zachována na uzlu, kde byl stejnopis vytvořen. Tím je zabráněno vytvoření stejnopisu po dohledání.
 • Chyba spočívající v nesprávném zobrazení počtu nestažených e-mailů v Dashboardu pro účty Microsoft 365.
 • Chyba, která způsobovala ztrátu informace o skartačním plánu při vkládání dokumentů/spisů do typového spisu.
 • Chyba, kvůli které se šablona typového spisu neukládala správně.
 • Chyba, která způsobovala nesprávné zobrazení volitelných atributů v seznamu Typových spisů
 • Chyba evaluace šablon office, když evaluační řetězec obsahoval klíčové znaky jako např. uvozovky nebo apostrofy.
 • Chyba při generování protokolů o diskové kapacitě.
 • Chyba v rozhraní HELIOS Fenix/Vita, která znemožňovala při založení vlastního dokumentu přiřadit zakládajícímu úředníkovi roli vyřizujícího.
 • Chyba v tiskové sestavě seznamu objektů v kontejneru.