Systém HELIOS zlatým partnerem Roku informatiky

Zlatým partnerem prvního ročníku vysoce zajímavé konference „Rok informatiky“ pro oblast veřejné správy se letos stala společnost Asseco Solutions, tvůrce systémů HELIOS. Konference proběhla ve dnech 11. – 13. června na zámku v Boskovicích.

Rok informatiky, přestože letošní ročník byl fakticky ročníkem prvním, má již bohatou tradici. Vznikl totiž sloučením již dříve konaných konferencí Krajský rok informatiky a Městský rok informatiky v jedinou akci. Hlavním tématem letošní konference bylo zhodnocení vývoje ICT v krajích, městech a obcích.

Asseco Solutions zde reprezentoval Martin Vrána, který vystoupil společně se zástupcem zákazníka systému HELIOS Fenix, Vladimírem Joachimem, vedoucím odboru IT města Uherský Brod. Prezentovali zde případovou studii s názvem „Je projekt (ne)opakovatelný?“, která se mimo jiné týkala řešení „Portál úředníka“ v rámci systému HELIOS pro veřejnou správu.

HELIOS Portál úředníka je ko­munikační informační portál určený pro ukládání informa­cí a sdílení prostředků úřadu z různých zdrojů na jednom společném místě. Zaměst­nancům úřadu tak umožňuje ukládat, hledat a využívat in­formace z jednoho prostředí pomocí známého interneto­vého prohlížeče a to způso­bem, který dnes každý uži­vatel používá při brouzdání internetem.

Asseco Solutions

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Softwarové aplikace z jeho produkce jsou distribuovány i na dalších trzích v rámci střední Evropy. Společnost se zabývá nejen vývojem, ale také implementací a podporou specializovaných systémů pro organizace všech velikostí v nejrůznějších oblastech jejich působení. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. Všechny produkty jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů. Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“. Asseco Solutions je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členem nadnárodní skupiny ASSECO Group.

Na konci roku 2012 v Asseco Solutions, a.s. pracovalo celkem 348 osob a obrat za rok 2012 činil 411,4 mil. Kč.

Poslání společnosti Asseco Solutions

Pomáháme firmám, aby byly úspěšné v jejich podnikání. Díky našim službám se mohou plně věnovat svým aktivitám, starost o informační systémy přenechávají nám. V každém okamžiku ctíme vztah s našimi zákazníky i pracovníky, lpíme na pověsti důvěryhodného partnera.

Bližší informace lze nalézt na www.AssecoSolutions.eu

ASSECO Group

Skupina ASSECO byla založena v roce 2004 vytvořením strategického partnerství mezi Asseco Poland (bývalý Comp Rzesów) a Asseco Slovakia. Z hlediska tržní kapitalizace je skupina jednou z deseti největšíchkótovaných IT společností v Evropě. Ekonomicky patří k nejsilnějším evropskýcm softwarovým společnostem – v roce 2012 se umístila na sedmém místě v žebříčku The Truffle 100, který analyzuje 100 nejúspěšnějších softwarových společností na základě kategorie výnosů z vlastního softwaru. Skupina ASSECO je dnes mezinárodním uskupením prosperujících evropských IT společností, které poskytují komplexní IT řešení všem segmentům ekonomiky v mnoha zemích Evropy. Portfolio jeho klientů tvoří stejně tak silné nadnárodní bankovní a finanční společnosti, veřejné instituce, mezinárodní korporace, jako malé a střední podniky.   ASSECO Group zaměstnává  přes 14 000 lidí po celé Evropě.

Bližší informace lze nalézt na www.asseco.com

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?