Administrační konzole – pomocník (nejen) pro správce HELIOS Orange

Nekomfortní a často i uživatelsky poměrně náročná administrace více-databázových instalací. To je problém, s nímž se potýkají někteří uživatelé systému HELIOS Orange. Týká se to především oblastí update verzí, správy pluginů a správy uživatelů.

Skupinou uživatelů systému, která je tímto problémem postižena asi nejvíce, jsou účetní firmy s desítkami a stovkami databází, které na tento nedostatek pochopitelně poukazují. Řešení je však již nablízku. Jmenuje se Administrační konzole a právě nyní se dokončují přípravy na její cestu k uživatelům.

Každého, ať kupuje cokoli, zajímá samozřejmě v neposlední řadě cena. Máme tedy dobrou zprávu: v sestavě pro účetní firmy bude Administrační konzole zahrnuta bezplatně. Pro ostatní uživatele je nutné ji zakoupit, ovšem za cenu, kterou si pravděpodobně může dovolit každá firma – 8 800,-

Další dobrou zprávu je, že se na tuto užitečnou pomůcku mohou těšit nejen zákazníci z řad českých firem, ale i ti, jejichž firemní řečí (či řečí jejich zákazníků) je Slovenština, Angličtina či Němčina.

O co vlastně jde? Administrační konzole je systémový nástroj, určený především (ale nejenom)  správcům vícefiremních licencí HELIOS Orange. Je to samostatně spustitelný program (Helios_konzole.exe), ležící mimo vlastní systém. Má intuitivní ovládání a přehledné rozhraní.

Řeší následující oblasti:

Verze HELIOS Orange a pluginů

Je obtížné a časově náročné zjistit verze HELIOSu a stejně tak verze pluginů použité v jednotlivých databázích, pokud je takových databází v systému mnoho. V Konzoli existuje jediný přehled, který všechny verze zjistí a zobrazí. Pokud se verze v databázi liší od verze aktuální, zobrazí Konzole červeně rozdíl. Tyto informace pomáhají správcům při plánování a kontrole prováděných aktualizací HELIOS Orange.

Spouštění opravných scriptů (HQL, HQ1)

Čas od času je nutné, nad rámec běžného update, provést jednorázovou opravu (patch) konkrétní SQL funkcionality. K tomu slouží skripty typu HQL a HQ1. Spuštění opravného scriptu je potřeba provést pro každou databázi zvlášť, což je opět časově náročné. Konzole umožňuje spustit takový script hromadně nad vybranými databázemi.

Hromadný bezobslužný update

Hromadný update databází, včetně importu distribučních číselníků lze řešit parametrizovaným dávkovým souborem (CMD) a definičním souborem pro import distribučních číselníků (HIM). Dosud bylo nutné tyto soubory vyvářet ručně, což je pracné a vyžaduje to potřebné know-how. Konzole nyní umožňuje tyto dávkové a importní soubory jednoduše generovat v uživatelsky srozumitelném rozhraní. Příprava hromadného update nikdy nebyla jednodušší.

Zakládání nových uživatelů

Naše Konzole umožňuje efektivněji zakládat nové uživatele na SQL Server a současně do HELIOSu. Následně je hromadně mapovat do vybraných databází. Děje se tak mimo vlastní HELIOS nebo nástroje SQL, v jednoduchém a přehledném rozhraní, což určitě ocení zejména správci IT.

Nastavení uživatelských přístupů a oprávnění

Přidělení přístupu do databáze a přiřazení Role práv jednomu uživateli do více databází, nebo naopak více uživatelům do jedné databáze je časově náročné. Opět přichází ke slovu Konzole, která umožňuje hromadně namapovat vybrané uživatele do vybraných databází a současně jim přiděllit konkrétní Roli práv HELIOSu.

Kopírování uživatelských přístupů a oprávnění

Konzole umí jednoduše řešit situace, kdy jeden uživatel (např. účetní referent) přebírá přístupy a oprávnění jiného uživatele. V Konzoli je možné označit jednoho uživatele jako zdroj, druhého uživatele jako cíl a jednou akcí provést překopírování přístupů a Rolí práv napříč všemi databázemi.

Údržba a kontrola databáze

V případě plných edicí MSSQL (funkční služba SQL Agent) je možné prostřednictvím Konzole také generovat optimalizované úlohy (SQL JOBy) pro pravidelnou údržbu a kontrolu databází. Tyto úlohy jsou prevencí při problémech s odezvou SQL Serveru a konzistencí SQL databází.

Věříme, že tento nový, „vychytaný“ nástroj významně usnadní a zrychlí práci těm uživatelům a správcům HELIOS Orange, kterých se výše zmíněná problematika týká.

Jan Havránek
Konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?