Daňové klíče v HELIOS Orange

Funkcionalita Daňových klíčů a Daňových režimů umožňuje jednoduše zadat daňové atributy pro evidenci DPH již přímo na prvotních dokladech a jejich položkách. Přímo na prvotních dokladech lze rozlišit položky z hlediska Výkazu DPH tak, aby při jejich následném zaúčtování nemuselo docházet k ruční editaci účetního dokladu, a to ani ve složitých daňových dokladech.

Využití daňových klíčů je zvláště výhodné pro firmy, které pracují s koeficientem a musí v rámci jednoho dokladu a jedné sazby DPH rozlišovat položky s různým daňovým plněním.

Přínos je zřetelný i v následujících oblastech HELIOS Orange:

  • Radikálně se snižuje počet analytik účtů DPH pro potřeby účetní evidence, protože na Výkaz DPH jsou navázány Daňové klíče.
  • Při změně sazby DPH odpadá pracné nastavení celé nové sady účtů DPH, jejich zařazování do Výkazu DPH a KH a není nutno upravovat kontace.

Podrobný popis funkcionality Daňových klíčů a Daňových režimů najdete v dokumentaci na webu zde.

Ing. Drahomíra Šilarová
Senior konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?