Daňové zvýhodnění na děti

Pro rok 2015 musí poplatník podepsat nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - vzor č. 24 (dále jen Prohlášení) a předložit zaměstnavateli Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, a to rovněž na novém vzoru tiskopisu obsahujícím předepsané náležitosti.

V roce 2015 je nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě:

ve výši 13 404 Kč resp. 26 808 Kč při ZTP/P ročně na jedno dítě

ve výši 15 804 Kč resp. 31 608 Kč při ZTP/P ročně na druhé dítě

ve výši 17 004 Kč resp. 34 008 Kč při ZTP/P ročně na třetí a každé další dítě

Jak nastavit v programu HELIOS Orange

Kvůli změnám daňového zvýhodnění jsou aktualizovány Konstanty a číselníky, Daně, sekce Slevy a odpočty na platné hodnoty pro rok 2015. Přibyly položky pro daňové zvýhodnění na děti pro rozlišení podle pořadí dětí v domácnosti:

 

 Z_DT    Daňové zvýhodnění na jedno dítě                         13 404,00 
 Z_DT2   Daňové zvýhodnění na druhé dítě   15 804,00
 Z_DT3    Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě   17 004,00
 Z_DTZP  Daňové zvýhodnění na jedno dítě ZTPP   26 808,00 
 Z_DTZ2    Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTPP  31 608,00
 Z_DTZ3   Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTPP  34 008,00 

 

 

V  období leden 2015 je nutné projít v přehledu Rodinní příslušníci jednotlivé rodinné příslušníky k zaměstnancům a přiřadit v sekci Slevy a odpočty správné daňové zvýhodnění podle určeného pořadí dětí, které vyplývá z nové přílohy Prohlášení k dani zaměstnance.

Například když zaměstnanec uplatňuje slevu na 2 děti, necháte u dítěte číslo 1 zvýhodnění Z_DT, u dítěte číslo 2 odeberete zvýhodnění Z_DT a přiřadíte nově zvýhodnění Z_DT2.

Dále je třeba u jednotlivých daňových zvýhodnění doplnit data platnosti od, do.  Na konkrétním daňovém zvýhodnění stisknete Oprava a zadáte data platnosti.

 

Když spustíte v přehledu Mzdové údaje akci místní nabídky Měsíční kontrola mzdových údajů, probíhá zde, mj. kontrola Daňového zvýhodnění, tzn. kontrola toho, u kterých zaměstnanců máte nastaveno více než jedno daňové zvýhodnění.

 

Tiskový formulář Potvrzení zaměstnavatel druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – vzor č. 1 najdete v přehledu Roční sestavy a vytisknete jej nad označenými záznamy pomocí akce místní nabídky Tisk formulářem jako Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1)

Dagmar Mayerová
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?