Druh výdělečné činnosti - Jeden zdroj, více cílů

Abychom zpřehlednili a zjednodušili způsob zadávání Druhu výdělečné činnosti, provedli jsme níže uvedené úpravy.

Z hlediska programu Helios Orange

Doposud

Doposud jste ve Mzdových údajích vyplňovali položku Druh pracovního poměru.

Na základě tohoto vyplnění se program pokusil vygenerovat Druh činnosti do formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání a RELDP.

V případě více pojistných poměrů u jednoho zaměstnance (hlavních, dohod…), bylo nutné provádět ručně opravu Druhu činnosti na obou místech (Oznámení o nástupu do zaměstnání, REDLP) a mohlo dojít k tomu, že se údaje na těchto formulářích lišily (lidský faktor J).

Nově

Proto je ve Mzdových údajích na záložce Odvody, Sociální pojištění nová položka Druh výdělečné činnosti.  

Na základě vyplnění Druhu pracovního poměru a zároveň případné existence dalších stejných pracovních poměrů se program pokusí vyplnit položku Druh výdělečné činnosti.

Takto vyplněný Druh výdělečné činnosti se následně přenáší do formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání a RELDP.

Údaje jsou zde editovatelné, ale existuje neustálá kontrola na to, aby Druh výdělečné činnosti na všech těchto místech byly stejné:

  • Mzdové údaje
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • RELDP

Jestliže nejsou, program vás při uložení editoru na nesoulad upozorní hláškou.

Nová verze programu Helios Orange se u již existujících pracovních poměrů pokusí naplnit novou položku Druh výdělečné činnosti ve Mzdových údajích a to následujícím způsobem:

  • Dohledá poslední RELDP a z prvního znaku trojmístného kódu vyplní Druh výdělečné činnosti
  • Jestliže nenajde RELDP, pokusí se dohledat Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Pokud nenajde ani jedno, položka Druh výdělečné činnosti zůstane prázdná a je nutné ji doplnit ručně.

POZOR!

Doporučujeme, abyste zkontrolovali shodnost vyplnění Druhu výdělečné činnosti následujícím způsobem:

Vstoupíte do nabídky Mzdové údaje a přes nástroj Nastav si ze „složky“ Mzdové údaje zobrazíte:

  • Druh výdělečné činnosti  - položka uložená ve Mzdových údajích ze záložky sociální pojištění
  • Výdělečná činnost (RELDP) – počítaný atribut, zobrazuje výdělečnou činnost na vygenerovaném ročním ELDP
  • Výdělečná činnost (Oznámení) – počítaný atribut, zobrazuje výdělečnou činnost na vygenerovaném oznámení na ČSSZ

Údaje ve všech těchto sloupcích musí být u zaměstnance shodné.

Monika Malíšková
analytik HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?