Důležité oznámení o podpoře APV HELIOS

Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám touto cestou připomenout harmonogram ukončení podpory některých softwarových produktů společnosti Microsoft a upozornit na vliv této skutečnosti na naše softwarové produkty APV HELIOS Orange a APV HELIOS Easy (dále již jen „APV HELIOS“). Zdvořile Vás žádáme o podrobné přečtení tohoto sdělení, neboť obsahuje důležité informace k užívání APV HELIOS.
 
Tímto bychom Vás chtěli upozornit, že pokud budete APV HELIOS provozovat v nepodporovaném prostředí, přestává být naše společnost odpovědná za případné vady takovéhoto APV HELIOS. Naše společnost Vám proto důrazně doporučuje nejpozději k rozhodnému datu přejít na aktuální software podporovaný společností Microsoft, případně využít dočasné placené služby Extended support.
 
Upozornění na končící podporu SW Microsoft
Bližší informace k tématu a harmonogramu ukončení podpory MS produktů naleznete zde.
 
Možnosti řešení
1) Upgrade MS prostředí na podporovanou verzi
V případě že provozujete APV HELIOS na nepodporovaném prostředí, je primární možností řešení upgrade na příslušné programové prostředí, které je ze strany Microsoft podporováno. Bližší informace o nabídce upgrade je k dispozici zde
 
2) Instalace aktualizačního klíče
V případě, že se zákazník rozhodne provozovat APV HELIOS na nepodporovaném prostředí, je srozuměn s riziky a skutečnostmi s tím spojenými, prostřednictvím akceptace žádosti o vydání aktualizačního klíče. Žádost o vydání aktualizačního klíče zde.
 
3) Služba Extended supportu
Extended support je služba určená zákazníkům používajícím informační systém APV HELIOS, kteří z různých důvodů nemohou či nechtějí realizovat některou z výše uvedených variant řešení.
Tato služba umožní provozovat APV HELIOS v nepodporovaném prostředí za současné plné garance řešení vad z naší strany. Více informací ke službě Extended support zde.
 
V případě nejasností či požadavku na objednání aktualizačního klíče či Extended supportu kontaktujte svého obchodního garanta. Pokud svého obchodního garanta neznáte, kontaktujte nás na support.cz@assecosol.com.
 
S úctou
Lukáš Ontl
Produktový manager

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?