HELIOS Orange a komponenty pro kolejová vozidla

VAGONKA INTERIORS s.r.o. se zabývá výrobou komponent pro interiéry kolejových vozidel. Jejími zákazníky jsou firmy z celého světa. Od ledna 2015 jejím zaměstnancům i managementu pomáhá informační systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

VAGONKA INTERIORS s.r.o. je nový název společnosti, která vznikla fúzí firem VAGONKA-DŘEVO a VAGONKA-DŘEVO Trade. Zabývá se výrobou komponent pro interiéry kolejových vozidel. Jejími zákazníky jsou firmy z celého světa, například Bombardier Transportation, Škoda Transportation, Siemens, Stadler, VKV a další. Od ledna 2015 jejím zaměstnancům i managementu pomáhá informační systém HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions.

Samozřejmě firma s tak sofistikovanou činností se ani v minulosti nemohla obejít bez informačního systému. Využívali zde systém Safír Plus. Ten však po čase zastaral a již zcela nevyhovoval potřebám firmy. Navíc se objevil požadavek na integraci účetnictví, které Safír Plus původně neobsahoval a též se vyskytly požadavky zákazníků na traceability (zpětnou dohledatelnost). Posléze byla také ukončena podpora systému Safír Plus. Vzhledem k tomu, že nedávno před tím byl safír Plus integrován do společnosti Asseco Solutions, bylo jasné, že jednou z možných voleb při nutnosti změny systému bude systém HELIOS. Pro VAGONKU INTRERIORS byl ze tří možností zvolen systém HELIOS Orange.

„Implementace proběhla zcela podle plánu," vzpomíná Ing. Marcel Matýsek, MBA, obchodní ředitel firmy a současně vedoucí projektu implementace HELIOS Orange. „Veškeré překážky, které se vždy při velkém projektu vyskytnou, byly nebo jsou stále překonávány a postupně dochází k zefektivňování celého systému. Ještě je však před námi implementace Pokročilého plánování výroby, od něhož si hodně slibujeme. Takže teprve potom budu moci celý projekt prohlásit za ukončený," dodává.

Již nyní je však možné hodnotit přínosy nového systému. Za hlavní z nich označuje Ing. Matýsek výrazně lepší možnost kontroly, dohledatelnost, propojení v rámci procesů a také skutečnost, že existuje jednotný systém pro všechny firemní aktivity, což přispívá k zefektivnění práce.

Marcel Matýsek závěrem hodnotí: „Velmi jsme ocenili aktivní a precizní přístup a vysokou odbornost pana Linharta, který byl hlavním implementátorem. Jeho práci také doprovázela vždy perfektní komunikace a rychlost řešení."

Ve společnosti VAGONKA INTERIORS je implementováno:
Jádro systému - 15 uživatelů.
Workflow, Banka, Dodatečné související náklady, Účetnictví, Majetek, Pokladna, Manažerské rozhraní, Datové sklady, Finanční analýza a plánování, Výkazy a reporty, Řízení peněžních toků, Intrastat, Fakturace, Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Nabídky objednávky a rezervace, Firemní aktivity, Kalendáře, Evidence pošty a datové schránky, Zakázky, Personalistika, Mzdy, Pracovní konta, Řízení výroby, Kapacitní plánování, Plánování profesí, Technická příprava výroby, ARES, Nástroje přizpůsobení, Uživatelské editory, Stacionární terminály na odvádění výroby

VAGONKA INTERIORS

VAGONKA INTERIORS s.r.o. vznikla v důsledku fúze společností VAGONKA-DŘEVO s.r.o. a VAGONKA-DŘEVO Trade s.r.o. Zabývá výrobou komponent pro interiéry kolejových vozidel, která má ve Studénce bohatou historii. Její počátek je datován do roku 1900, kdy zde byla podnikatelem Adolfem Schustalou založena společnost "Staudinger Waggonfabrik A.G.
Zákazníci společnosti VAGONKA INTERIORS pocházejí z celého světa. Řadí se k nim firma jako Bombardier Transportation, Škoda Transportation, Siemens, Stadler, VKV a další.
VAGONKA INTERIORS je první firmou v České republice, která získala certifikát lepení v oblasti lepení dřevařských komponentů pro kolejová vozidla podle DIN 6701-2.

Bližší informace lze nalézt na www.vagonka-interiors.cz

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?