HELIOS Orange pomáhá

Upínacích matice a výkresové díly se specializací na vnitřní závity - to jsou již od roku 1993 stěžejní produkty firmy FG, spol. s r.o. Čejkovice. FG byla původně součástí německé firmy, která je dodnes hlavním odběratelem a distribuuje zboží dál k zákazníkům, jako jsou například Daimler-Mercedes, Bosch, NAF či ZDF. S hlavními procesy její činnosti společnosti FG od loňského podzimu pomáhá informační systém HELIOS Orange.

Systém je zde využíván od 1. listopadu 2014, kdy byly zprovozněny moduly Výroba a Ekonomika. Systém mezd byl spuštěn od letošního 1. ledna. V minulosti zde byl využíván informační systém Safír, jemuž byla po integraci jeho producenta do Asseco Solutions ukončena podpora a jeho zákazníci přešli na systém HELIOS.

„Implementace probíhala dle dobře naplánovaného harmonogramu," vzpomíná ing Miroslav Machálek – jednatel společnosti FG. „Měla dostatečnou časovou rezervu, takže proběhla bez jakýchkoliv komplikací a myslím, že k oboustranné spokojenosti," dodává.

Implementace byla ukončena k 25. říjnu 2014 s dalším dohledem ostrého provozu, přičemž část mezd byla ukončena k 1. lednu 2015 s dohledem na lednové zpracování mezd.

Na otázku, v čem vidí největší přínosy nového systému pro svoji firmu, odpovídá Miroslav Machálek: „Oceňujeme zejména zvýšenou přehlednost veškerých dat, větší variabilitu a, možnost jednoduchého dotváření sestav. Výborná je i možnost další nadstavby procesů ve výrobě, například zavádění čárových kódů, podpora paletového systému či sledování produkce a produktivity jednotlivých strojů."

V rovině finanční Ing. Machálek zatím není přínos schopen hodnotit, protože systém je ve firmě teprve krátce a předchozí systém byl hodnocen jako kvalitní a přínosný.

Kromě jádra systému, nástrojů přizpůsobení, uživatelských editorů a dalších funkcí jsou zde implementovány moduly pro řízení konkrétních firemních procesů, jako Účetnictví, Pokladna, Majetek, Sklady, Výrobní čísla a šarže, Kompletace, Fakturace, Nabídky, Objednávky a rezervace, Mzdy, Personalistika a samozřejmě Řízení výroby, včetně modulu Technické přípravy výroby. Dále je zde využíván Intrastat, a Výdejna.

FG Čejkovice

Firma FG, spol. s r.o. Čejkovice byla založena v roce 1993, odčleněním z německé firmy Gutekunst GmbH, Zell u. A. Hlavní činností firmy je výroba upínacích matic dle DIN  a ČSN a výkresových dílů se specializací na vnitřní závity. Hlavním odběratelem je mateřská firma Gutekunst, která díly dál distribuuje k zákazníkům, jako jsou – Daimler-Mercedes, Bosch, NAF, ZDF a jiné. 2-3 % produkce jsou určena pro domácí trh. Firma má 35 CNC soustruhů a pět CNC frézovacích center. Zhruba 80 zaměstnanců zde pracuje na tři směny.

Bližší informace lze nalézt na www.fgsro.cz

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?