Informace Generálního finančního ředitelství ke kořenovým certifikátům I. CA

Podle Generálního finančního ředitelství, Technické podpory aplikací, a dle informací společnosti I.CA dojde po provedení aktualizace Microsoft Windows po 20. 6. 2015, k odebrání vlastnosti „ServerAuthenticate“ u kořenových certifikátů společností I.CA. Po provedení aktualizace Windows tedy nebudou webové servery (Internetové stránky) zabezpečené SSL certifikáty I.CA automaticky považovány za důvěryhodné.

 

Vzhledem k tomu, že Generální finanční ředitelství používá SSL certifikáty společnosti I.CA na stránkách, resp. v aplikacích Daňového portálu (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a, pojistné na důchodové spoření  a další elektronická podání), rozhodlo se změnit dne 18.6.2015 vydavatele těchto certifikátů. Dne 18.6.2015 tedy dojde k výměně SSL certifikátů I.CA za SSL certifikáty společnosti PostSignum. Tato změna se týká pouze SSL certifikátů (komerčních serverových certifikátů).

Výše uvedená změna poskytovatele SSL certifikátů bude mít u některých uživatelů vliv na přístup k aplikacím Daňového portálu. V některých případech bude nutné provést instalaci kořenového certifikátu PostSignum do úložiště používaného prohlížeče Internetu. Omlouváme se za tuto komplikaci.

 

Přehled možných stavů a jejich řešení:

-          Používáte automatické aktualizace MS Windows a Internet Explorer? Není nutné cokoli nastavovat.

-          Používáte Internet Explorer, ale neprovádíte aktualizace MS Windows a Internet Explorer? Do datového úložiště Windows bude pravděpodobně nutné Nainstalovat kořenové certifikáty PostSignum – Internet Explorer.

-          Používáte prohlížeč Mozilla Firefox? Do úložiště certifikátů prohlížeče bude pravděpodobně nutné nainstalovat kořenový certifikát PostSignum – Mozilla Firefox.

 

Jak lze rychle (po 20. 6. 2015) ověřit stav/nastavení na PC:

Klikněte na odkaz - https://adisspr.mfcr.cz/

-          Byla zobrazena titulní strana Daňového portálu? Není nutné provádět jakákoliv nastavení.

-          Titulní strana Daňového portálu nebyla zobrazena, popř. je zobrazena chyba „Stránku nelze zobrazit“, „Toto připojení není důvěryhodné“, apod.? Je nutné provést v použitém prohlížeči instalaci kořenových certifikátů PostSignum. Návod na instalaci certifikátu PostSignum v:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Tým HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?