Kontrolní hlášení - časový harmonogram

Zavedení Kontrolního hlášení do HELIOS Orange bude probíhat ve třech hlavních etapách a tomu odpovídajících verzích.

Plán uvolnění verzí do distribuce je následující:

 

Etapa 1 - konec listopadu 2015

Verze bude obsahovat úpravy nutné pro zadávání prvotních dokladů a účetních dokladů. Tyto doklady budou nově obsahovat údaje pro Kontrolní hlášení - kam ve výkazu patří.

Tuto verzi  bude zcela zásadní instalovat nejpozději před založením prvního prvotního dokladu do období DPH 2016.

Pokud by byl doklad založen na dřívější verzi, nebude na sobě nést informace kam v KH patří. Takové doklady bude ale možno dodatečně upravit.

Podrobnější informace najdete v článku v Poradně.

 

Etapa 2 - polovina prosince 2015

Přehled a editor výkazu Kontrolní hlášení. Verze umožňující nastavení a práci s výkazem. V této době se také uskuteční webinář k zadávání dokladů a nastavení výkazu.

 

Etapa 3 - leden 2016

Export do XML. Verze umožňující odesílání zpráv v komprimovaném XML formátu.

Kontrolní hlášení nahrazuje od 1. 1. 2016 stávající výkaz Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a.


Jana Půrová
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?