Mesačný výkaz na zdravotné poistenie od 1/2015

V súlade s usmernením MZ SR sa Počet dnív časti Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky („príloha“) neponižuje o obdobia, kedy je zamestnanec fyzickou osobou podľa § 11 odseku 7 písm. m) a s):

- obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti
- obdobie ošetrovania člena rodiny alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu,
- obdobie poberania materského.

Vykazovanie sumárneho údaja Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavokv časti Údaje o preddavkoch („sumárna časť“) je bez zmien, tzn. ponižuje sa o vyššie uvedené obdobia.

UPOZORNENIE:

Odporúčame po update systému Helios Orange na verziu 2.0.2015.0200 zo dňa 26. 2 . 2015 vykonať nasledovné:

1. ak ste mesačné výkazy ZP za mzdové obdobie 1/2015 a vyššie spracovali na verzii nižšej ako 2.0.2015.0102 zo dňa 10.2.2015, tak prepočítať všetky mzdy (prehľad Výpočet miezd/akcia Prepočet miezd/Označené) a opätovne napočítať mesačné výkazy ZP (prehľad Mesačný výkaz ZP/akcia Opakovaný nápočet/Vybraný záznam)  za tieto obdobia a poslať opravné výkazy do všetkých zdravotných poisťovní

Ako to zistíte:

V prehľade Mesačný výkaz ZP po otvorení mesačného výkazu ZP na záložke Položky po rozkliknutí položky zamestnanca, ktorý si neuplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie s nenulovým úhrnom príjmov, bude položka Úhrn príjmov OP a Úhrn príjmov ďalšie PP nulová:

 

 

2. ak ste mesačné výkazy ZP za mzdové obdobie 1/2015 a vyššie spracovali na verzii min. 2.0.2015.0102 zo dňa 10.2.2015, tak je nutné lenopätovne napočítať mesačné výkazy ZP (prehľad Mesačný výkaz ZP/akcia Opakovaný nápočet/Vybraný záznam) v prípade, že medzi poistencami boli takí, ktorí mali v danom mzdovom období dočasnú pracovnú neschopnosť, ošetrovanie člena rodiny alebo materské a poslať opravné výkazy do zdravotných poisťovní.

 

Ako to zistíte:

V prehľade Mesačný výkaz ZP po otvorení mesačného výkazu ZP na záložke Položky pri zamestnancovi, ktorý mal v mesiaci dočasnú pracovnú neschopnosť, ošetrovanie člena rodiny alebo materské si pomocou tlačidla Nastav (klávesová skratka F4) zobrazte položku Kal. dni - príloha, ktorá bude v týchto prípadoch zníženú o dni pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny alebo materské.

 

Ingrid Komáromiová

analytik HELIOS Orange

 

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?