Mzdy – důležité termíny

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám připomněli důležité termíny pro odevzdávání mzdových hlášení vztahující se k ukončení roku 2015.

ZPS (plnění povinného podílu)

Plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižení za uplynulý rok je zaměstnavatel povinen písemně oznámit úřadu práce do 15. února 2016. Podklady i formulář ZPS vytisknete z HELIOS Orange v přehledu Mzdy – Roční sestavy přes nabídku Tisk formulářem (F8).

 

Roční zúčtování daně

Podklady pro zpracování RZD si musíte od zaměstnanců vyžádat a shromáždit nejpozději do 15.února 2016. Roční zúčtování daně můžete zaměstnancům provést nejpozději do 31.3.2016 a přeplatek uplatnit nejpozději v zúčtování březnové mzdy. Ve zpracování RZD Vám pomůže náš webinář, který se uskuteční 3.2.2016 od 9 hodin nebo najdete informace v naší příručce k RZD, kde je k dispozici také elektronický průvodce.

 

Vyúčtování zálohové daně

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2015 je povinen plátce daně, plátcova pokladna podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 1. března 2016, resp. 21. března 2016, pokud plátce daně podá toto Vyúčtování elektronicky. Formuláře včetně příloh můžete vytisknout z přehledu Mzdy - Roční sestavy přes akci Tisk formulářem (F8) nebo můžete ke zpracování využít plugin Vyúčtování zálohové a srážkové daně, jehož popis najdete v příručce. Pomocí pluginu můžete vyúčtování vygenerovat do XML souboru a odeslat datovou schránkou nebo načíst na daňový portál.

 

Vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických je povinen plátce daně, plátcova pokladna podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna 2016. Opět můžete formulář vytisknout z přehledu Mzdy – Roční sestavy nebo využít ke zpracování plugin jako u zálohové daně.

 

ELDP

Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu (zápis se provádí za každý kalendářní rok po účetní závěrce nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku). EDLP lze odeslat z HELIOS Orange přímo na ČSSZ přes VREP nebo pomocí datové schránky. Ve zpracování ELDP Vám pomůže webinář, jehož záznam si můžete zakoupit na našich stránkách. Případně najdete informace v příručce, kde je k dispozici také elektronický průvodce.

 

Vyúčtování důchodového spoření

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období je po uplynutí příslušného pojistného období povinen plátce pojistného, plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření podat příslušnému finančnímu úřadu do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (tj. do 31.3.2016) a to pouze elektronicky. Informace ke zpracování naleznete také v příručce nebo v naší poradně.

 

Veronika Porodová
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?