Nové účetní výkazy v roce 2016

Nové definice rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou v HELIOS Orange k dispozici od verze číslo 2.0.2016.0100. Definice výkazů pro rok 2016 mají Generická čísla ve tvaru -4xx (-401, -402, ...)

Kvůli podstatné změně struktury je potřeba jednotlivým řádkům těchto nových výkazů přiřadit vámi používané účty. Postup přiřazení účtů na řádky definic výkazů naleznete v dokumentaci k modulu Výkazy, viz Definice řádku výkazu.

 

Do konce roku 2015 se používaly dva druhy výkazů – v plném a ve zjednodušeném rozsahu. Od roku 2016 se tyto dva druhy rozlišení změnily na plný rozsah a zkrácený rozsah, který má rozvahu ve dvou odlišných formátech (položky označené jen písmeny nebo písmeny a římskými číslicemi). Navíc od roku 2016 některé účetní jednotky musí sestavovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Jaké výkazy musíte sestavovat je dáno hledisky:

  • kategorie účetní jednotky:  mikro, malá, střední, velká
  • povinnost auditu
  • zda je účetní jednotka obchodní společností

 

Podrobné vysvětlení k jednotlivým parametrům, které určují, jaký druh výkazů máte od roku 2016 používat, najdete v našem článku v Poradně s názvem Legislativní změny v účetnictví podnikatelů v roce 2016 – metodické pokyny.

Mgr. Pavel Červený
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?