Převody dokladů - sazby DPH

V návaznosti na úpravu funkcionality sazeb DPH byl ve verzi Helios Orange 2.0.2014.0900 upraven algoritmus převodů, generování, kopírování a oprav dokladů (faktur a skladových dokladů).

Hlavní úpravy jsou:

1. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů (změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH) - sazby DPH:

1.1. Na položce zdrojového dokladu je sazba DPH (není) -> na položce cílového/opravovaného dokladu bude ponechána též sazba DPH (není).

1.2. Na položce zdrojového dokladu je nulová sazba DPH 0% -> na položce cílového/opravovaného dokladu bude ponechána též nulová sazba DPH. Pokud by však pro zemi DPH cílového dokladu neexistovala nulová sazba DPH, doplní se podle pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

1.3. Na položce zdrojového dokladu je jiná sazba DPH než nulová a (není) – tj. nenulová sazba (např. 15%, 21% atd.), pak se určí Druh sazby DPH zdrojového dokladu:

1.3.1. Skladové/službové položky: Na položce cílového/opravovaného dokladu proběhne test, zda je tento Druh sazby DPH povolen v Sazbách DPH ve zboží a služby (kmen zboží) nebo skupinách zboží pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje, datum případu) cílového dokladu.

1.3.1.1. Pokud je povolen, použije se sazba DPH pro daný druh sazby DPH, i když je přednastaven jiný druh sazby DPH.

1.3.1.2. Pokud není povolen, dohledá se sazba DPH podle stávajících pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží .

1.3.2. Pro textovou položku se dohledá druh sazby DPH zdrojového dokladu a pro tento druh sazby DPH je nalezena procentní výše sazby DPH podle nastavení v Sazbách DPH pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje použije se datum případu) cílového dokladu.

1.3.3. Pokud se nedohledá ani podle bodu 1.3.1. nebo 1.3.2., testuje se, zda sazba DPH položky zdrojového dokladu pro zemi DPH cílového dokladu existuje (existovala). Pokud ano, použije se tato sazba DPH.

1.3.4. Pokud se nedohledá ani podle bodu 1.3.3., sazba DPH se vyhodí a nastaví se sazba DPH (není).

2. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů (změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH) - režim samovyměření:

2.1. Na skladové/službové položce není režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti -> na položce cílového dokladu též nebude režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti

2.2. Na položce je režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti -> na položce cílového dokladu bude zachován režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti

3. Je umožněno přednastavení Vlastní DIČ DPH pro výstup na Organizaci, viz editor Organizace, záložka 2 - Dodatky. Pro doklady na výstupu (FV, DF, výdejky, EP, rezervace, objednávky došlé) se po výběru organizace nastaví toto Vlastní DIČ DPH, pokud je na organizaci zadáno.

Další změny byly doplněny do pokladny:

- Možnost výběru Země DPH na každé položce, podle země DPH se pak nabízejí sazby DPH.

- Sazby DPH se nabízejí podle Sazeb DPH přiřazených ke Zboží a služby nebo Skupinám zboží v závislosti na nastavení Sazbu DPH podle Sazby DPH na zboží.

- Sazby DPH se nabízejí i podle Druhů sazeb DPH pro Pomocné texty (pokladna) v závislosti na nastavení Sazbu DPH podle Sazby DPH u popisu.

Další informace viz článek v Poradně zde, kapitola verze Helios Orange 2.0.2014.0900.

Miloš Šimíček
analytik HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?