Reporting v pravěku a dnes?

Dřevní doby reportingu připomínaly středověkou mučírnu. Jednotky a někdy až desítky lidí se na dlouhé hodiny zavírali do temných místností, aby pečlivě a obvykle ručně přepisovali a sbírali data z různých zdrojů, ze kterých sepisovali reporty. Byla to jednoznačně jedna z nejnenáviděnějších činností. A jak je to dnes?


O co při reportingu jde

Reporting je extrémně důležitá součást chodu každé firmy. Slouží k získání přehledu o dění ve firmě a svým způsobem i na trhu a u konkurence. Jedná se o klíčový podklad pro rozhodování a řízení firmy. Ve firemním pravěku šlo hlavně o strategické řízení. S nástupem Excelu však bylo možné připravovat a zpracovávat reporty častěji, takže se dostalo i do taktického, třeba na kvartální bázi. Firmy, které využívají moderní podnikové informační systémy jako HELIOS však používají reporting i na operativní až denní bázi.

Obecně vzato lze připravovat reporty v podstatě v libovolné oblasti fungování firmy – finance, výroba, logistika, obchod, marketing, HR. Reporty umožňují souhrnný pohled na data a případně i jejich grafickou interpretaci. Systém HELIOS pak nabízí možnost přistupovat k reportům i v interaktivní formě, prostřednictvím vestavěného business intelligence.


Pravěk

Ve firemním pravěku to fungovalo tak, že vedení firmy vydefinovalo reporty, které si pravidelně bude přát zpracovávat. Ve větších firmách k tomu často fungovalo analytické oddělení, které potřebná data ručně sbíralo (později ručně přepisovalo či exportovalo z jednotlivých tabulek) a dále pak ručně zpracovávalo v Excelu. Příprava reportů obvykle trvala několik dní, čemuž ještě předcházela řada přípravných činností v odděleních, ze kterých bylo nutné data získat. Reporty často obsahovaly celou řadu chyb, které vznikaly při přepisu, nebo použitím neaktuálních dat.
Některá oddělení větších firem si připravovala také vlastní reporty. Často to bylo v okamžiku, kdy nastal nějaký zásadní problém, který bylo třeba řešit. Někdy zpracování reportu předcházela i fáze ručního sběru dat a období sledování a ručního zapisování dat – např. kolik lidí přijde do prodejny a kolik čeho se v který čas prodá. Přípravy takovýchto reportů byly ale tak náročné a data z nich tak nesměrodatná, že se to podnikalo málo kdy.


Dnešní HELIOS

I v dnešní době je potřeba si definovat, jaké budete chtít připravovat reporty. Anebo si to můžete definovat kdykoliv jindy. Stačí si totiž navolit datová pole, případně matematické operace s nimi a report je hotový. Hned hotový. Je přitom úplně jedno, z kolika různých oddělení potřebujete data, je úplně jedno z kolika stovek, tisíc, desetitisíc či dokonce v době nového HELIOS Orange třeba i stovek milionů dat report vychází. Prostě ho budete mít hned hotový. 
Statické reporty jsou však dnes už málo. Pro řízení firmy je dobré vidět kontext, ponořit hlouběji, z dat za celý trh na region, město, konkrétní prodejnu, skupinu produktů, nebo produkt atd. Proto disponuje systém HELIOS Orange edice iNUVIO vestavěným business intelligence. Že máte opravdu hodně firemních dat a hodně vytížený systém, takže by nebylo snadné s daty interaktivně pracovat? I na to jsme mysleli, proto naše vestavěné BI pracuje v cloudu, odděleně od vašeho systému. S reporty, grafy a pohledy na data tak můžete pracovat kdykoliv a kdekoliv.

A co u vás? Máte raději pravěk, nebo chcete vyzkoušet dnešní HELIOS Orange?

Tým HELIOS Orange


 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?