Roční zúčtování - daňové zvýhodnění na děti

V článku uvádíme doporučený postup při ročním zúčtování v případě, že je uplatněno daňové zvýhodnění na děti.

Pokud jsou v přehledu Ročního zúčtování na první záložce Základní údaje pouze údaje načtené z vypočtených mezd a NEEXISTUJE zde žádný ručně vložený řádek, který by obsahoval vyplněný atribut Dítě nebo Dítě ZTPP  v sekci Daňové zvýhodnění, postupujte takto: 

  • Vstoupíte na záložku  Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko ... (tři tečky)
  1. zobrazíte si přehled, kde vidíte jednotlivé děti a jejich nároky a skutečně uplatněné daňové zvýhodnění
  2. stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku
  3. pokud nemáte vložené žádné ruční korekce na daňová zvýhodnění, odpovíte na dotaz, zda se má vytvoři t korekční řádek ANO, vytvoří se korekční řádek na vzniklý rozdíl
  • Nyní můžete vyplnit na záložce Základní údaje případné další korekce týkající se nároku na daňové zvýhodnění (zapomenuté dítě, nárok na daňové zvýhodnění od předchozího zaměstnavatele...)


Pokud již máte v přehledu Ročního zúčtování na první záložce Základní údaje vložené ruční záznamy (předchozí zaměstnání, zapomenuté dítě, ale nikoliv legislativní korekce), a potřebujete zjistit, jaká je výše legislativních rozdílů, postupujte takto:

  • V editoru Ročního zúčtování na záložce Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky). Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné.
  1. Stisktněte kombinaci kláves CTRL X
  2. Vypočítá se sumace nároků, skutečností a hlavně rozdílů
  • Atribut Rozdíl zobrazuje částku, kterou ručně vložíte na první záložku Základní údaje do atributu Dítě, případě Dítě ZTPP a sekci Daňová zvýhodnění


Mgr. Michal Ryglewicz
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?