Saldo nad prvotními doklady

Od verze 2.0.2015.0800 je v modulu Fakturace nová funkcionalita – submodul Saldo nad prvotními doklady.

Saldo nad prvotními doklady umožňuje aktivně pracovat a sledovat saldo pohledávek a závazků přímo z evidence faktur, a to včetně funkcionality, která je nyní pouze v saldokontu v Účetnicví. Můžete jej využít i v případě, že modul Účetnictví nevyužíváte.

Saldo k fakturám je k dispozici ihned po pořízení úhrad, tj. buď po stažení bankovních výpisů a přiřazení úhrad, nebo po vygenerování/navázání pokladního dokladu, zařazení na zápočet apod. Už není nutné čekat, až budou faktury a jejich úhrady zaúčtované.

Nové možnosti, které naleznete v saldu nad prvotními doklady:

  • Faktury lze zobrazit i přes období a stav faktur vydaných a přijatých a jejich úhrad k libovolnému datu. K tomuto slouží přehled Fakturace, Faktury k datu. Funkcionalita je obdobná funkcionalitě v účetním saldu – stav saldokonta k datu.
  • Upomínky a penalizační faktury generovat i z faktur. Upomínky a penalizační faktury bude možno alternativně vystavovat i z prvotních dokladů (faktur a dobropisů). Není vyžadováno, aby byla faktura napřed zaúčtována a zobrazena v účetním saldu.
  • Kurzové rozdíly ve fakturaci. Přímo u úhrad prvotních dokladů bude možno generovat kurzový rozdíl, který pak ovlivní částku salda v hlavní měně.

V případě zájmu o submodul Saldo nad prvotními doklady kontaktujte svého dodavatele systému HELIOS Orange

Ing. Michaela Boukalová
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?