Trasování výrobních čísel

Potřebujete jednoduše zjistit, z čeho byla vyrobena daná šarže výrobků? Zajímá Vás, co bylo vyrobeno z konkrétní šarže materiálu? Chcete vědět, kdo si tyto výrobky zakoupil?

Na výše uvedené otázky Vám dá rychlou odpověď distribuční plugin Trasování výrobních čísel.

Za předpokladu, že ve skladech v systému HELIOS Orange používáte výrobní čísla (šarže), dokáže tento distribuční plugin vytvořit detailní seznam všech skladových pohybů, které s daným výrobním číslem mají souvislost. Trasování výrobních čísel zohledňuje nejen převody mezi sklady, ale i výdeje a příjmy z výrobních příkazů.

Na konkrétní šarži materiálu je možné zobrazit informace, kdy a od koho byla nakoupena, jaké polotovary, případně výrobky byly z daného materiálu vyrobeny a komu byly tyto výrobky prodány.

Na výrobním čísle hotového výrobku je možné dohledat kompletní „rodný list výrobku“, včetně vazby mezi polotovary až na jednotlivé šarže vstupních materiálů.

Modul Trasování výrobních čísel najde uplatnění ve firmách, kde je kladen zvýšený důraz na zpětnou dohledatelnost – tedy zejména v potravinářském, automobilovém a leteckém průmyslu.

Iva Mottlová
Konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?