Účetní konsolidace v HELIOS Orange

Modul Konsolidace umožní sestavení konsolidované účetní závěrky přímo v systému HELIOS Orange. Sestavit konsolidovanou účetní závěrku lze podle národní legislativy nebo i podle jiných standardů, zejména IFRS. Lze použít všechny legislativou dané (požadované) metody konsolidace:

 • plná metoda
 • ekvivalenční metoda
 • poměrná metoda

Proces sestavení konsolidované účetní závěrky
Při sestavení konsolidované účetní závěrky vás systém provede celým procesem od stanovení konsolidačního celku přes vlastní sloučení dat, převedení na stejné účetní metody (účtový rozvrh, další základní číselníky, měny), zahrnutí základního vyloučení finanční investice, výpočet a odpis konsolidačního rozdílu, vyloučení vzájemných krátkodobých i dlouhodobých vazeb mezi účetními jednotkami konsolidačního celku a další konsolidační úpravy až po dopady na odloženou daňovou pohledávku a závazek. Završením procesu je sestavení konsolidovaných účetních výkazů.

Konsolidační operace
Konsolidační operace se provádějí (obdobně jako v modulu Účetní standardy) formou formálních účetních záznamů, což je nejobecnější metoda. Zároveň jsou formálními účetními záznamy dokumentovány všechny konsolidační úpravy.

Výhody:

 • Konsolidovaná data v další databázi (dostanete od nás další databázi, abychom nerušili a nezpomalovali práci ostatních uživatelů)
 • Automatický přenos dat mezi databázemi
 • Možnost konsolidovat data i z firem, které neúčtujete v HELIOS Orange
 • Možnost konsolidovat data i z firem, které nemají stejný účtový rozvrh
 • Konsolidační a vylučovací operace přímo v aplikaci
 • Konsolidované výkazy (obdoba účetních výkazů)
 • Úspora Vašeho času

Pokud Vás uvedené informace zaujaly, neváhejte se zúčastnit našeho bezplatného webináře. Odkaz na přihlášení naleznete níže. POZOR! Počet míst je limitován.

Termín:

 • 30. 3. 2016 – 11:00, registrujte se zde.

Těšíme se na Vás.

Jitka Turnerová
Obchodník HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?