Úprava systému sazeb DPH

Stávající systém nabízení sazeb DPH na dokladech, např. fakturách, v některých případech nesplňoval všechny nároky na jednoduché a automatické přednabízení sazeb DPH. Proto jsme funkcionalitu nabízení sazeb DPH rozšířili za účelem zjednodušení a dalšího zautomatizování procesu tvorby prvotních dokladů.

Co bude přínosem nového řešení?

  • Ošetření přechodného období při změně sazeb DPH daných zákonem o DPH.
  • Možnost změny sazby DPH daných zákonem i v průběhu roku, pokud by k takové situaci došlo.
  • Nezávislost na Období v Helios Orange (problémy byly v případě účetního období, které je jiné než kalendářní rok).
  • Ošetření přechodného období při přeřazení položek zboží/služeb z jednoho druhu sazby DPH do jiného (např. ze základní sazby do snížené sazby).
  • Různé sazby DPH při registraci k DPH v různých zemích EU.
  • Rozšíření druhů sazeb DPH (např. rozlišení budoucí první a druhé snížené sazby DPH).

Řešení Sazby DPH zajistí, aby se nabízela na dokladu správná sazba DPH pro jednotlivé položky zboží/služeb vzhledem k DUZP a zemi místa plnění, což bude přínosem zejména pro firmy, které jsou registrovány k DPH i mimo tuzemsko.

Podrobnosti jsou uvedeny v článku v poradně zde.

Miloš Šimíček
analytik HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?