Změny v metodice účtování

Od 1. 1. 2016 dochází k některým změnám v metodice účtování. Jedná se např. o kategorizaci účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky, změny statutárních výkazů a přílohy, ověřování účetních závěrek auditorem a další víceméně formální změny. Jsou také zrušeny ustanovení o mimořádných výnosech a nákladech vč. daně z příjmů.

Velice důležitou změnou zejména pro výrobní firmy jsou úpravy v metodice změny stavu zásob a aktivace. Na toto téma najdete článek v dokumentaci, sekce Poradna (CZ).

Dagmar Mayerová
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?