Setkání konzultantů 
Kunětická hora
2. a 3. listopadu 2021 

PROGRAM:

První den:

Dopolední blok
10:00    Zahájení
              Úvodní slovo
- Strategie, plány, představení partnerů
              Správa a ovládání - Design a ergonomie, vylepšení a plány, novinky v tisku, podpora desktopových pohledů, zlepšení ve správě programu

              Přestávka

              Webový portál - Vícedatabázovost, doménové přihlašování, podpora workflow, ergonomická vylepšení, plány pro další rozvoj
              Novinky ve WorkFlow - Položkové schvalování, přechod na nonsubjektové WF, ukončení podpory subjektového WF, novinky 2021, náměty pro rok 2022
              Práce s dokumenty - Podepisování dokumentů v komerci, SecuSign, integrační partner - Obelisk

13:00     Oběd

Odpolední blok
14:30      Procesní řízení - Novinka pro nastavování a zjednodušení práce uživatelů
               Technologické okénko - Integrace pomocí technologie REST API, tipy a triky DB specialisty, kontrola integrity databáze, přechod na nové Období, ladění výkonu, novinky a                                                          tipy pro patchování
                Přestávka

               
Partnerské moduly - Helios Card, Chytré formuláře
               Rozdělení do pracovních skupin
              Sál A: PS Sklad - Žádanky (Představení nového modulu), WMS, novinky 2021
              Sál B: PS Majetek - Novinky v majetku, MIM - Mobilní inventura majetku, další podpora Unicompany, odpis fixní částkou
              Salonek C: Otevřené dveře - Prostor pro diskuzi nad libovolnými tématy

18:00       Konec prvního dne

Druhý den:

Dopolední blok
9:00      Zahájení
              Produktové inovace - Směry rozvoje a jejich možnosti praktického využití
              Ekonomika - Dočasné fungování EKO, One Stop Shop, další podpora Unicompany, legislativa, plány

              Přestávka

              CRM Nephrite - Představení nového rozšířeného CRM, Adresní systém 3.0
              Pracovní cesty snadno a rychle - Zjednodušené zadávání Pracovních cest a Knihy jízd s napojením na webový portál
              Zpracování vašich požadavků - Proces prioritizace a plánování jaderných vývojů

12:00    Oběd

Odpolední blok
13:30     Migrace - Jak migrace probíhají, čísla (ASOL+partneři)

              Přestávka

               Rozdělení do pracovních skupin
              Sál B: PS Mzdy a Personalistika - UNI Mzdy a další vychytávky
              Sál A: PS Zakázka - Projektové řízení - Pokročilá podpora řízení  projektů
              Sál A: PS Výroba - Novinky ve výrobě - Zkušenosti z migrací, novinky, rozvojové plány a roadmapa
              Salonek C: Otevřené dveře - Prostor pro diskuzi nad libovolnými tématy


15:30     Ukončení akce

Asseco Solutions, a.s.